Vierstroom

Over ons

Alzheimer Café Zoetermeer

Programma seizoen 2019 – 2020

3 september                 Lustrumviering 15 jaar Alzheimer Café Zoetermeer
Een bijzondere terugblik op de afgelopen 15 jaar in het Alzheimer Café en ontwikkelingen.

1 oktober                    Ik ben vergeetachtig; heb ik dementie?
Geheugenverlies hoort bij het ouder worden. Er is zeker niet altijd sprake van dementie. Tijdens deze avond gaan we in op de verschillen. Gastsprekers zijn een neuroloog en verpleegkundig specialist van de Geheugenpoli van het Lange Land Ziekenhuis.

5 november                Dementie, wat is het?
Dementie kent veel verschillende vormen. Hoe verloopt het proces en welke behandelmogelijkheden zijn er? Speelt erfelijkheid een rol? Gastspreekster is mw Van Rijn, klinisch geriater Lange Land Ziekenhuis.

3 december                 De rol van muziek en bewegen bij dementie
Actief bewegen maakt ons fitter en verhoogt onze weerbaarheid. Het heeft een positieve invloed op ons functioneren. Dat geldt ook voor muziek. De herinneringen aan muziek blijven lang bestaan. Een informatieve avond met gelegenheid tot bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut en danstherapeut.

7 januari                     Juridische aspecten bij dementie
Mensen met dementie verliezen stukje bij beetje de regie over het functioneren. Welke maatregelen kun je nemen en hoe maak je het bespreekbaar? Gastspreker is dhr. van der Wel, specialist Ouderengeneeskunde. van der Wel, specialist Ouderengeneeskunde

4 februari                    Een dagje weg of op vakantie
Voor mensen met dementie en hun mantelzorger is een korte of wat langere vakantie plezierig. Welke voorzieningen en mogelijkheden zijn er? Een avond met praktische informatie en tips.

3 maart                        Omgaan met veranderend gedrag
Dementie veroorzaakt veranderingen in gedrag die door de omgeving niet altijd te begrijpen zijn. Gastspreekster is mw. Ester, specialist ouderengeneeskunde.

7 april                          Verkeersveiligheid bij dementie
Wat zijn de risico’s als er sprake is van dementie en hoe zit het met de rijbevoegdheid?

12 mei                         Als thuis wonen niet meer gaat (let op: 2e dinsdag v/d maand)
Welke mogelijkheden en voorzieningen zijn er als thuis wonen niet meer gaat. Wat komt er bij kijken en hoe bereidt u zich voor? Gastsprekers zijn een casemanager dementie en een cliëntadviseur van een beschermde woonvoorziening.

2 juni                          Feestelijke afsluiting van het seizoen
Een gezellige avond ter afsluiting van het seizoen.

Waar en wanneer?

Elke eerste dinsdag van de maand. Het Alzheimer Café vindt plaats bij WelThuis, locatie De Morgenster, Nassaulaan 11, 2712 AT Zoetermeer. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Programma: van 19.30 tot 21.00 uur. Tot 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met het Steunpunt dementie via telefoonnummer 088 0444 844.