Vierstroom

Leden

Verslag informatiebijeenkomst over de werking van de zorg

Donderdag 3 maart 2016 van 19.00 tot 21.00 uur
Verpleeghuis Monteverdi in Zoetermeer

‘Ik wil precies weten hoe het zit voor als ik later hulp nodig heb.’ (bezoekster, 76 jaar).

De eetzaal van verpleeghuis Monteverdi in Zoetermeer was maar net groot genoeg voor de ontvangst op donderdagavond 3 maart jl. van de grote groep vitale zestig- zeventig- en tachtigjarigen (en alle jaren daartussen en daarboven). Zij gaven gehoor aan de uitnodiging van Vierstroom Ledenservice voor een informatiebijeenkomst over de werking van de zorg. Als verrassing werden de aanwezigen in de pauze uitgenodigd om te proeven van twee maaltijden van Vers aan Tafel.

‘Wie zorgt er straks voor mij?’, luidde de prangende vraag van sommige aanwezigen.
‘Waar kan ik terecht voor sociale activiteiten, nu steeds meer mensen om mij heen wegvallen?’ , vroegen anderen zich af. Om 19.00 uur zat iedereen klaar om hier meer over te horen.

img-60Veel uit te leggen
‘Ik wil nog vele jaren door, want er is nog heel veel te doen.’ (bezoeker, 88 jaar).

Katja Westgeest, directeur Vierstroom Ledenservice, opende de avond met noemen van de redenen voor deze bijeenkomst. De belangrijkste aanleiding is het afschaffen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 2015. Daar zijn drie nieuwe wetten voor teruggekomen. Hierover is veel te vertellen en uit te leggen. Bovendien hadden de leden van Vierstroom op een eerdere discussiebijeenkomst aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie. ‘En daarmee bedoel ik niet meer verwijzingen naar websites’, gaf een van de leden voor alle zekerheid aan. Duidelijke taal.

Wet 1: De Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wat kun je doen als iemand alle zorg en medicijnen mijdt?’ (bezoeker, 66 jaar)
‘Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. De zorg waarover deze wet spreekt heet wijkverpleging.’

img-12Aan het woord is Sjanna van Leeuwen van Vierstroom Zorg Thuis. Ze vervolgt: ‘Omdat de Vierstroom afspraken heeft gemaakt met alle zorgverzekeraars, is de wijkverpleegkundige opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Als u zorg nodig heeft, kunt u dit zelf aanvragen bij het wijkteam. De wijkverpleegkundige stelt daarna een zorgplan op en verleent verpleegkundige of verzorgende hulp op de afgesproken tijden. Voor deze zorg in natura hoeft U hoeft zelf niets te regelen. Het ook mogelijk om een PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen. U regelt dan uw eigen zorg.’
Daarna stelde Rita Kiggen zich aan de aanwezigen voor. Zij is onafhankelijk wijkverpleegkundige bij Plicare. De onafhankelijke wijkverpleegkundige werkt in opdracht van de gemeente, huisartsen of particulieren. Zij gaat bijvoorbeeld in gesprek met iemand die volgens de huisarts zorg nodig heeft, maar dat zelf (nog) niet ziet. Of maakt op verzoek van de gemeente een plan voor de reactivering van een mevrouw die nauwelijks meer buiten komt.

Wet 2: De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Hoe lang kun je een opname uitstellen? (bezoekster, 72 jaar)

img-37‘De Wet Langdurige Zorg is er voor iedereen die 24 uur per dag zorg in nabijheid of toezicht nodig heeft’, vertellen Ineke Nieswaag en Monica Zomers, adviseurs bij Vierstroom Wel Thuis.
Zij leggen uit: ‘Deze intensieve zorg kan thuis gegeven worden of in een woonzorgcentrum (voorheen verpleeghuis of verzorgingshuis). De indicatie voor langdurige zorg wordt afgegeven door het CIZ. Het CIZ maakt daarbij gebruik van zorgprofielen. U betaalt een eigen bijdrage, die wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).’
Het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT) van Vierstroom Wel Thuis kunt U inzetten in zowel een woonzorgcentrum of in de thuissituatie. Het modulair pakket thuis (MPT), waarbij u zelf de maaltijden en hulp in de huishouding regelt, kan alleen ingezet worden in de thuissituatie.
Het VPT en MPT maken het mogelijk dat mensen met een intensieve zorgbehoefte langer thuis blijven wonen. Dit is ook de bedoeling van deze wet en bovendien vaak de wens van de cliënten.

Wet 3: De Wet Maatschappelijk Ondernemen (WMO)

‘Het klinkt mooi, maar hoe zit het met de wachttijden’? (bezoeker, 67 jaar)

img-80Lichte vormen van zorg en ondersteuning worden geregeld in de Wet Maatschappelijk Ondernemen. De uitvoering daarvan is een taak van de gemeente en daarom ook per gemeente verschillend.
Danielle Privee is namens de gemeente Zoetermeer aanwezig om uit te leggen hoe deze gemeente de (lichte) zorg en ondersteuning voor haar inwoners geregeld heeft. ‘U kunt u met uw (hulp)vragen op het gebied van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, begeleiding, dagbesteding en ondersteuning terecht bij Palet Welzijn’, licht ze toe.
ZoSamen is in Zoetermeer het netwerk van vrijwilligers en professionele welzijnsorganisatie. Veel wijkactiviteiten, de ouderenbus, wijkrestaurants en de telefooncirkel worden gerund door vrijvrijwilligers. In sommige gevallen is er sprake van professionele hulp, waarvoor U een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt. In Zoetermeer zijn geen wachtlijsten, u kunt dus meteen bij ons terecht.’

De antwoorden samengevat
Er zijn drie nieuwe wetten in de plaats gekomen voor de AWBZ. De zorg is daarmee ingewikkelder geworden, maar nog steeds beschikbaar voor iedereen die dit nodig heeft. Die zorg krijgt U vaker dan vroeger in de thuissituatie en wordt daarnaast aangeboden in een woonzorgcentrum. Uw gemeente biedt sociale activiteiten in de wijk en allerlei vormen van ondersteuning. Dit aanbod is er voor iedereen.

‘Wat als ik niet weet waar ik terecht moet?’, luidde de laatste vraag van de avond. Katja Westgeest: ‘Dan neemt U contact op met Nathalie Biemans, ledenadviseur van Vierstroom. Zij wijst u de weg.’

Wilt u zelf een informatiebijeenkomst bijwonen?
Meld u dan nu aan voor de informatiebijeenkomst over de werking van de zorg op 8 september 2016 via Vierstroom Ledenservice 088 – 0900 400 of via een e-mailbericht naar ledenservice@vierstroom.nl

img-101img-30img-82img-7