Vierstroom

Leden

Ledenpanel

Van u als lid van Vierstroom willen we graag weten wat u goede zorg- en welzijnsdiensten vindt. Speciaal daarvoor zijn we een ledenpanel gestart. Vierstroom-leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor het online panel. Op dit moment zijn er 1.000 panelleden, die een afspiegeling vormen van alle 65.000 Vierstroom-leden. Zij ontvangen vier keer per jaar een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Door deel te nemen denken zij mee over de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten van Vierstroom. En actuele thema’s die te maken hebben met wonen, welzijn en zorg. Deelnemers aan het panel ontvangen als eerste een terugkoppeling van de resultaten.

Direct invloed

Deelnemers aan het Vierstroom Ledenpanel oefenen direct invloed uit. Op basis van wensen en behoeften denken we na over het aanpassen van onze dienstverlening, diensten en producten en worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld en getest.
Een voorbeeld: de gratis uitleen van hulpmiddelen staat door bezuinigingen van de overheid onder druk. We hebben hierover vragen gesteld aan de deelnemers van het Ledenpanel. Waarbij de leden de wens uitspraken verzekerd te willen zijn van het gratis gebruik van loophulpmiddelen zoals krukken en looprekken.
Vierstroom Ledenservice heeft daarop besloten om de gratis loophulpmiddelen voor leden zelf te financieren zonder daarvoor extra contributie in rekening te brengen.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nathalie Biemans van Vierstroom Ledenservice via telefoonnummer 088 – 0900 400 (lokaal tarief) of stuur een email naar ledenservice@vierstroom.nl