Vierstroom

Leden

Meepraten over zorg

Door bezuinigingen van de overheid wordt het verkrijgen van zorg in Nederland steeds minder vanzelfsprekend. U moet dan ook meer zelf regelen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wij gaan graag met u in dialoog over waar u zich zorgen over maakt en welke toekomstige woon- en zorgwensen u heeft. En wij geven u graag informatie over de werking van de zorg in Nederland.

img-30Informatiesessie over de werking van de zorg
Het zorgstelsel en de bijbehorende wetten zijn gewijzigd. Het is niet makkelijk om zelf al deze veranderingen bij te houden. Daarom organiseert Vierstroom de informatiesessies over de werking van de zorg. De zorgprofessionals van Vierstroom staan stil bij de overheveling van de AWBZ naar een aantal nieuwe en bestaande wetten. Zij geven u inzicht wat de veranderingen voor u betekenen. Nu of in de toekomst. Ook beantwoorden zij graag uw zorggerelateerde vragen.
Meer informatie? Klik hier.

Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst van 3 maart 2016 in verpleeghuis Monteverdi in Zoetermeer.

Dialoogsessies over gelukkig oud worden
Als ledenorganisatie van Vierstroom willen wij ook graag live met u in gesprek over uw (toekomstige) woon- of zorgwensen u heeft. En hoe u deze het liefst georganiseerd wilt zien. Daarvoor organiseren wij dialoogsessies. Tijdens deze sessies zullen wij aan de hand van voorbeelden en stellingen met u van gedachten wisselen en ervaringen uitwisselen. Meer informatie? Klik hier.
Sinds 2016 organiseert Vierstroom dialoogsessies. Hieronder vindt u een impressie van deze bijeenkomsten:

Ledenpanel
Daarnaast willen we graag van u weten wat u goede zorg- en welzijnsdiensten vindt. Speciaal daarvoor zijn we een ledenpanel gestart. Vierstroom-leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor het online panel. Op dit moment zijn er 1.000 panelleden, die een afspiegeling vormen van alle 62.000 Vierstroom-leden. Zij ontvangen vier keer per jaar een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Door deel te nemen denken zij mee over de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten van Vierstroom. En actuele thema’s die te maken hebben met wonen, welzijn en zorg. Deelnemers aan het panel ontvangen als eerste een terugkoppeling van de resultaten.

Deelnemers aan het Vierstroom Ledenpanel oefenen direct invloed uit. Op basis van wensen en behoeften denken we na over het aanpassen van diensten en producten en worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld en getest.
Een voorbeeld: de gratis uitleen van hulpmiddelen staat door bezuinigingen van de overheid onder druk. We hebben hierover vragen gesteld aan de deelnemers van het Ledenpanel. Waarbij de leden de wens uitspraken verzekerd te willen zijn van het gratis gebruik van loophulpmiddelen zoals krukken en looprekken.
Vierstroom Ledenservice heeft daarop besloten om de gratis loophulpmiddelen voor leden zelf te financieren zonder daarvoor extra contributie in rekening te brengen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nathalie Biemans, ledenadviseur van Vierstroom.