Vierstroom

Leden

Verslag dialoogsessie 26 mei – Schoonhoven

Datum:             donderdag 26 mei 2016
Locatie:            Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven (SWOS), Oranjeplaats 44B, Schoonhoven

Voor de dialoogsessie in Schoonhoven maken wij graag gebruik van de ruimte van het SWOS aan het Oranjeplein in Schoonhoven. Wij zijn benieuwd hoe onze leden in de gemeente Krimpenerwaard aankijken tegen de veranderingen in de zorg. Hoe zien zij hun toekomst tegemoet? En welke wensen/ideeën hebben ze?

De bijeenkomst wordt geopend door Katja Westgeest. Zij is directeur van Vierstroom Ledenservice en valt gelijk met de deur in huis met de uitspraak van professor Rudi Westendorp. ‘de eerste mensen die 125 jaar worden, zijn nu al geboren’. Zij vraagt de leden: “wat zou u doen bij het bereiken van zo’n hoge leeftijd?” Eén van de leden, inmiddels 84 jaar, geeft aan dat zij verwacht 109 jaar te worden door gewoon door te gaan met dingen die zij nu doet. Zumba, gym en boodschappen doen met haar trolley.

IMG_4940Vervolgens krijgen de leden een korte film te zien over het nieuwe ouder worden en de veranderingen in de zorg.

In het verlengde van de beelden uit de film vertellen Sjanna van Leeuwen (Vierstroom Zorg Thuis), Aafke Slagter (Vierstroom Hulp Thuis), Marcoline Leen (WelThuis), Marjan Lieverse (WelThuis) en Hilda de Haan (Welthuis), allen zorgprofessionals, hoe het nu in de zorg gaat. Duidelijk wordt, dat de cliënt en zijn vraag centraal staan. Samen met de cliënt wordt gekeken welke hulp en/of zorg nodig is. Maar ook technologische ontwikkelingen zoals beeldschermzorg en personenalarm worden niet geschuwd. Bij een nieuwe zorgvorm Verpleeg Thuis wordt zelfs gebruik gemaakt van sensoren, zodat mantelzorgers en/of verpleegkundigen weten waar de client is. Dit gebeurt zonder dat de privacy van de cliënt wordt aangetast.

  • Huishoudelijke hulp Voor de huishoudelijke hulp kunnen inwoners van de Krimpenerwaard aankloppen bij de gemeente. Voor deze hulp, die loopt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), geldt een eigenbijdrage. Deze is afhankelijk van het verzamelinkomen en wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). In de gemeente Krimpenerwaard kunnen cliënten voor een gereduceerd tarief (€ 10/per uur) extra uren huishoudelijke hulp inkopen. Voorwaarde is wel dat zij al beschikken over een indicatie voor huishoudelijke hulp.
  • Thuiszorg Voor de verzorging en verpleging (thuiszorg) betalen cliënten geen eigen bijdrage. De kosten worden gedekt door de eigen zorgverzekering. U kunt zelf contact opnemen met Vierstroom als u of uw partner zorg nodig hebben.
  • Verpleeghuiszorg in uw eigen huis Voor verpleeghuiszorg in uw eigen huis hebben cliënten een indicatie voor het verpleeghuis nodig. Deze wordt aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Deze vorm van verpleging biedt de mogelijkheid om thuis te blijven wonen. De zorg en ondersteuning wordt geleverd door het team van Verpleeg Thuis.
  • Woonlocaties in de gemeente Krimpenerwaard zijn er verschillende woonlocaties van Wel Thuis: De Bovenberghe en De Borgleen in Schoonhoven, De Liezeborgh in Haastrecht, De Wilgenhoven in Stolwijk en De Westerweeren in Bergambacht. Ook voor bewoners van deze locaties geldt dat een indicatie aangevraagd moet worden bij het CIZ. Bewoners van het verpleeghuis betalen een eigen bijdrage.

Meer weten?
Voor het dienstenaanbod van Vierstroom: klik hier
Voor Verpleeg Thuis of de verpleeghuizen: klik hier

Na de pauze:

Discussie aan de hand van stellingen

Gespreksleider: Jeroen Loeffen

Jeroen is directeur van Villa Koopzicht. Villa Koopzicht is een kleine maatschappelijk onderneming die al 15 jaar zelfstandig visie, kennis en communicatiefaciliteiten ontwikkelt en toepast ten behoeve van gemeenschapsvorming en zelfvoorziening. Op dit moment houdt Jeroen zich bezig met het opzetten van het leden voor ledennetwerk van Vierstroom

Hoe houdt u plezier in het leven?
De antwoorden volgen elkaar snel op en zijn heel divers. Leden houden plezier in het leven door te lachen, door te sporten, te reizen, te studeren via de Hogeschool Erasmus Universiteit samen culturele activiteiten te doen en te schilderen. Een deelnemer vindt het fijn om onder leeftijdsgenoten en gelijkgezinden te zijn. Een andere deelnemer vindt het juist prettig om met jongeren op te trekken. Volgens aanwezigen is het ook belangrijk om actualiteiten te volgen door de krant goed te lezen en het nieuws te volgen. Maar ook de zon maakt één lid gelukkig.

Waar maakt u zich zorgen om?
Leden maken zich zorgen over de bezuinigingen in de zorg en wat dit voor hen betekent. Een lid gaf zelfs aan terughoudend te zijn met het noemen van haar leeftijd. Naar haar gevoel wordt een hoge leeftijd geassocieerd met hoge kosten voor de maatschappij. Ook de discussie in de media over de eindelevenspil draagt bij tot dit gevoel.

Het niet meer kunnen omgaan met nieuwe dingen, zoals een smartphone of computer wordt ook genoemd. Als oplossing wijst een van de deelnemers op de I-padcursusclub waarbij de deelnemers elkaar helpen bij het gebruik van de tablet. Een stel leden geeft aan blij te zijn met Verpleeg Thuis. Deze zorgvorm was nog onbekend bij hen. Het biedt hen de mogelijkheid om thuis te blijven wonen. Dit is belangrijk, omdat zij het gevoel hebben dat andere woonvormen zoals het traditionele verpleeghuis op termijn zullen verdwijnen.

Welke maatregelen neemt u?
Voorbereiden op de toekomst doe je ook door een levenstestament en erfrecht op te laten stellen, geeft één van de leden aan. Daarom adviseert hij om een lezing over het levenstestament bij te wonen. Deze worden regelmatig georganiseerd door Vierstroom.

Ook gaf een echtpaar aan dat zij dichter bij hun dochter zijn gaan wonen. Niet dat zij van hun dochter verwachten, dat zij de zorg op zich neemt, maar gewoon omdat het fijn is om iets ‘eigens’ om je heen te hebben.

Maar ook doelen stellen, minder klagen en gezond leven worden genoemd als maatregelen om de toekomst te treden.

Participeren in een leden voor ledennetwerk?
De sociale cohesie in de gemeente Krimpenerwaard is groot. Leden wijzen op de bestaande netwerken, zoals het SWOS en SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht en Vlist). Maar ook op het maatschappelijke netwerk van kerken in de gemeente Krimpenerwaard.
De bijeenkomst wordt afgesloten door Katja Westgeest. Zij dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de discussie en wijst hen op de adviseur van SUCSEZ, die ook aanwezig is. Hij adviseert leden op het gebied van (zorg)verzekeringen. Ook is er een mogelijkheid om nog in gesprek te gaan met de professionals van Vierstroom/Wel Thuis.