Vierstroom

Over ons

Verzorgd Thuis

Doen wat nodig is in plaats van doen wat mag

Wat houdt het in?

In juli 2016 is Vierstroom gestart met Verzorgd Thuis.  Verzorgd Thuis is bedoeld voor cliënten uit Zoetermeer met een indicatie voor enkelvoudige persoonlijke verzorging die behoefte hebben danwel gebruik maken van huishoudelijke hulp en eventueel begeleiding. De cliënten wonen in de wijken DDPS en Meerzicht. Deze zorg en hulp wordt binnen Verzorgd Thuis geleverd door één betrokken medewerker. Op deze manier beperkt de huishoudelijke hulp zich niet tot schoonmaken, maar kan er een brede vorm van ondersteuning worden ingezet bij diegenen die daar behoefte aan hebben. Hiermee beogen we om meer kwaliteit te leveren aan de cliënt in kwestie. De zorg en hulp wordt minder versnipperd ingezet en wordt als minder ‘gehaast’ ervaren, zodat er meer aandacht is voor de cliënt. Daarnaast verhoogt dit de signalerende functie van uit de medewerker in kwestie.

Aanleiding

De gemeente Zoetermeer verwacht dat de behoefte aan ondersteuning thuis de komende jaren zal toenemen. Dus ook het aantal kwetsbare ouderen en chronisch zieken dat thuis woont. Om die reden heeft de gemeente Zoetermeer Vierstroom gevraagd om mee te denken over hoe we het beter en fijner kunnen regelen voor deze kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Een doelgroep die langer thuis moet blijven wonen, maar die ook kwetsbaarder wordt door de ouderdom, danwel lichamelijke of psychosomatische gebreken. Een deel van de nodige zorg wordt geleverd/geïndiceerd door de gemeente (WMO, te weten huishoudelijke hulp en (maaltijd)begeleiding) en een ander deel wordt geleverd door de zorgverzekeraar (persoonlijke verzorging). Omdat er sprake is van 2 soorten financieringen, kwamen er ook verschillende medewerkers over de vloer bij onze cliënten. Vervolgens hebben we de zorgverzekeraars benaderd met de vraag of we deze zorg en hulp mogen leveren door medewerkers die niet per definitie verzorgenden niveau 2 of 3 zijn, maar wel medewerkers die voorgelicht en opgeleid zijn om het resultaat te leveren wat nodig is.

Stand van zaken

We zijn in juli 2016 gestart met 27 cliënten en deze groep is gegroeid naar 53 cliënten in januari 2017. De voldoening is groot, zowel onder cliënten als onder medewerkers. Daarnaast kan de zorg en hulp in gezamenlijkheid efficiënter worden ingezet. De Hogeschool Leiden is betrokken bij Verzorgd Thuis om te meten wat de ervaringen zijn. Maar omdat beelden veel meer zeggend zijn dan woorden, hebben we onlangs een van cliënten bezocht. Dat kunt u zien in het volgende filmpje.

Voor meer informatie over Verzorgd Thuis kunt u contact opnemen met de projectleider, te bereiken via 088-40043200 of per email.