Er zijn verschillende manieren waarop dienstverlening van Vierstroom Hulp Thuis bekostigd kan worden. Huishoudelijke ondersteuning is beschikbaar via een Wmo-indicatie, Wlz-indicatie en op particuliere basis. Een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning ontvangt u van de gemeente of van het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). De gemeente of het CIZ kijkt of uw thuissituatie aanleiding is voor een indicatie.

Wmo

Het verschilt per gemeente of ondersteuning bij het huishouden wordt vergoed. U kunt het beste bij uw gemeente informeren waarvoor u in aanmerking komt. De eigen bijdrage voor de Wmo in 2021 is maximaal €19,00 per maand. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

U kunt een indicatie voor huishoudelijke hulp aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Indien u een Wmo-indicatie heeft ontvangen, worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente. De gemeente laat u weten op hoeveel uur ondersteuning u recht heeft. Vindt u dit niet toereikend? Dan kunt u extra hulp inkopen via de particuliere huishoudelijke hulp van Vierstroom Hulp Thuis.

Wlz

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Vanuit de Wlz is ondersteuning bij het huishouden mogelijk, als u dat nodig heeft.

U kunt met een Wlz-indicatie ook thuis blijven wonen. Het schoonmaken van uw huis valt dan ook onder de Wlz-zorg. Als u heeft gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of voor een modulair pakket thuis (mpt), vallen ook andere huishoudelijke taken onder de Wlz-zorg. Denk aan maaltijden klaarmaken, de was doen, strijken, enzovoorts.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Pgb

U kunt met een pgb (persoonsgebonden budget) ook hulp inkopen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe dit werkt op telefoonnummer 088-400 3200.

Particulier inkopen

Wanneer u geen/onvoldoende indicatie krijgt door de gemeente, of u graag zelf de regie houdt over het aantal uren en de werkzaamheden, dan kunt u particulier hulp inkopen. U ontvangt dus een factuur die u zelf betaalt. Bent u lid van Vierstroom? Klik hier voor informatie over particuliere Huishoudelijke Hulp. 

Voor de particuliere hulp via Vierstroom Hulp Thuis gelden de volgende tarieven:
Particuliere Huishoudelijk Hulp via Vierstroom Hulp Thuis (geldt ook voor Gezelschap)
Leden: € 21,50 per uur
Niet-Leden: €26,50 per uur
NB. Momenteel hanteert Vierstroom Hulp Thuis een klantenstop voor nieuwe aanvragen van particuliere huishoudelijke hulp. Zij hopen u zeer spoedig weer van dienst te kunnen zijn.

Was het antwoord nuttig?

Met uw feedback kunnen we onze website verberen.

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt