Indien u 24 uur per dag zorg dichtbij of toezicht nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de ‘Wet langdurige zorg’. U kunt dan verhuizen naar een zorginstelling. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook thuis blijven wonen en zorg aan huis ontvangen.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Heeft u dat recht, dan kent het CIZ een zogenaamd zorgprofiel (zp) toe (voorheen zorgzwaartepakket).

Kiest u ervoor om thuis te blijven, dan kunt u eventueel zorg krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb), een volledig pakket thuis (vpt) of een combinatie daarvan, het modulaire pakket (mpt).

U kunt een aanvraag doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan digitaal of per post worden gedaan door een zorgbehoevende (cliënt) of door een zorgaanbieder. Klik hier voor meer informatie.

Was het antwoord nuttig?

Met uw feedback kunnen we onze website verberen.

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt