Vierstroom

Over ons

Kwart van medewerkers in de zorg wil meer werken

Onderzoek: “Het potentieel pakken in de zorg”  

Foto: Duy vu Dinh

Medewerkers van Vierstroom Zorg Thuis hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek “Het potentieel pakken in de zorg“. De onderzoeksresultaten zijn op 13 februari aangeboden aan minister van Engelshoven. Het onderzoekt toont dat een kwart van de medewerkers in de zorg meer zou willen werken. Het vergroten van de deeltijdcontracten biedt mogelijkheden om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen.

Wat houdt het onderzoek in?   

Het onderzoek is opgezet om te kijken wat we extra kunnen doen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken én om te kijken wat de mogelijke belemmeringen zijn voor medewerkers om meer te gaan werken. Want in de zorg- en welzijnssector werken relatief veel mensen in deeltijd en vaak met kleine contracten. Naast Vierstroom heeft o.a. ook het Erasmus MC meegewerkt aan dit onderzoek.

Het onderzoek laat zien dat een kwart van de medewerkers in de zorg best meer zou willen werken, onder bepaalde omstandigheden. Bij Vierstroom geldt dat voor 1 op de 6 medewerkers. Het is zeker niet de insteek dat we allemaal voltijd gaan werken, maar wel om de collega’s die dat willen daartoe in de gelegenheid te stellen. Een paar uur extra per week kan op grote schaal al een enorm verschil maken op de arbeidsmarkt. Het onderzoek liet zien dat zaken als betere roosters, een fijne organisatiecultuur, betere beloning en meer flexibiliteit de belangrijkste voorwaarden zijn om meer te willen werken.

Susan: We staan voor grote uitdagingen op de arbeidsmarkt in de zorg waarvoor nog geen structurele oplossingen gevonden zijn. Ik ben ontzettend blij met het initiatief  van stichting Het Potentieel Pakken. Het heeft inzicht gegeven in de kansen op het gebied van ‘deeltijd’. En het biedt ons concrete handvatten om in onze organisatie aan de slag te gaan met de bevindingen, bijvoorbeeld op het gebied van roosteren of meer flexibiliteit. Hopelijk heeft dit effect op de deeltijdfactor en daarmee op de werkdruk, maar in ieder geval worden we van de maatregelen een leukere plek om te werken.  De eerste resultaten zien er veelbelovend uit; voor Vierstroom Zorg Thuis, maar ook voor andere zorgbedrijven in de sector”.

Inzage in het rapport

Klik hier voor meer informatie over stichting Het Potentieel pakken. Het onderzoeksrapport komt op 13-2-2020 beschikbaar.

Media-aandacht

In kranten, op TV en op social media wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo zijn wijkverpleegkundigen Monique Hietkamp en/of directeur Susan Veenhoff diverse keren geïnterviewd onder meer voor:

Susan Veenhoff, directeur Vierstroom Zorg Thuis voor een interview van RTL-nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *