Praktische tablet helpt mensen met dementie

Het helpt om grip te houden op het eigen leven

Voor mensen met dementie kan het fijn zijn om gebruik te maken van een tablet; een handige mini-computer. Daarmee kunnen allerlei praktische hulpmiddelen ingeschakeld worden, bijvoorbeeld om belangrijke zaken te kunnen onthouden en om grip te houden op het eigen leven. Denk aan het op orde houden van de eigen administratie of spreekuren via beeldschermbellen met een welzijnscoach, huisarts, casemanager dementie of activiteitenbegeleider. Daarnaast kan de tablet ook ingezet worden voor ontspannende activiteiten, zoals spelletjes, puzzels of het luisteren en bekijken van de kerkdienst. Vierstroom Zorg Thuis ziet dat de tablet het leven voor mensen met dementie en hun naasten makkelijker en leuker kan maken. Daarom zijn 100 tablets beschikbaar gesteld om gratis uit te lenen.

De coördinatoren bij het Steunpunt Dementie van Vierstroom Zorg Thuis zijn enthousiast over de praktische mogelijkheden bij het gebruik van de tablet. “De mogelijkheden zijn zeer groot. Denk bijvoorbeeld beeldcontact met familieleden of handige hulpmiddelen bij het onthouden van taken of afspraken. Ook kan gebruik gemaakt worden van leuke ontspannende activiteiten en herinneringen kunnen opgehaald worden met foto’s en video’s. Ook kan gewerkt worden aan de vitaliteit met opties voor geheugentraining of lichaamsbeweging en er zijn eenvoudige hulpmiddelen die de communicatie kunnen verbeteren bij spraak- of geheugenproblemen. De mogelijkheden zijn heel groot en kunnen toegepast worden afhankelijk van de individuele interesses en mogelijkheden”.   

Via deze iPad’s is het ook mogelijk mee te doen met een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum. Zij zijn op zoek naar mensen met een beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers, het onderzoek richt zich op het ondersteunen in het werken met de tablet en het goed kunnen vinden van handige programma’s (apps). 

Voor meer informatie over de tablets kan contact opgenomen worden met het Steunpunt Dementie van Vierstroom Zorg Thuis, telefoonnummer 088 0444 844.