Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De Centrale Cliëntenraad Thuiszorg is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Bent u maatschappelijk geïnteresseerd in de ouderenzorg en bereid uw kennis en kunde in te zetten voor de cliënten in zorg? Wilt u graag betrokken zijn  bij ontwikkelingen in de thuiszorg en als cliëntenraadslid hierover in gesprek gaan met de directie?  Dan komt de cliëntenraad heel graag in contact met u!

Samen met 7 andere enthousiaste leden maakt u deel uit van de medezeggenschapsraad die naast regelmatig overleg met de directie (1x per 6 weken) ook op diverse manieren in contact treedt met cliënten om ervaringen en meningen te horen. Als verbindende factor tussen de cliënten en de zorginstelling kan de cliëntenraad een bijdrage leveren aan nog betere zorgverlening. Op deze manier kunnen cliënten thuis zoveel mogelijk het leven leiden zoals zij dat graag willen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Joyce Schenk (ambtelijk secretaris). Zij is telefonisch bereikbaar op 06-28287554. Mailen mag ook: joyce.schenk@fundis.nl. (I.v.m. uitbreiding van de raad is ruimte voor meerdere nieuwe leden).