Zorgverzekering 2023: wat gaat er veranderen?

Wat gaat er veranderen in 2023 aan de zorgverzekering? Hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Op deze pagina leest u over de ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering van 2023, voor zover op dit moment bekend.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.
De afgelopen jaren is de zorgpremie steeds gestegen. Bijvoorbeeld vanwege hogere zorgkosten en salariskosten. Met Prinsjesdag is bekend geworden dat ook in 2023 de zorgpremie stijgt. Het kabinet verwacht een gemiddelde jaarpremie van €1649,-. Dat is een stijging van €135,- op jaarbasis. De gemiddelde maandpremie zal daardoor uitkomen op €137,-. Maar het zijn uiteindelijk de zorgverzekeraars die de premie vaststellen. Uiterlijk 12 november maken zij de premies van 2023 bekend.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag en of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen. De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag. Met Prinsjesdag is bekend geworden dat de zorgtoeslag stijgt met maximaal €514,- voor eenpersoonshuishoudens en met €613,- voor meerpersoonshuishoudens. Dit is meer dan de stijging van de premie en is eenmalig ter compensatie van het verlies aan koopkracht. De zorgtoeslag wordt op jaarbasis maximaal €1850,- voor eenpersoonshuishoudens en €3166,- voor meerpersoonshuishoudens.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld zorg voor kinderen tot en met 18 jaar en zorg door de huisarts. Het verplichte eigen risico in 2023 is €385,- net als de afgelopen jaren. In 2016 steeg het eigen risico voor het laatst: van €375,- naar €385,-.

Aanpassing korting collectieve zorgverzekering

Veel mensen hebben een collectieve zorgverzekering. Vanaf 2023 mogen verzekeraars geen korting meer geven op de basisverzekering. Wel mogen de verzekeraars korting geven op de aanvullende zorgverzekering. De collectieve zorgverzekering blijft dus wel bestaan, maar in een afgeslankte vorm.

Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2023 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket. Hieronder benoemen we er een aantal. 

 • Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd
  De regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten zal een jaar doorlopen. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2022, maar is verlengd tot 1 augustus 2023. Nieuw is de voorwaarde dat patiënten bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg ontvangen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.
 • Vitamine D verdwijnt uit het basispakket
  Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van Vitamine D via de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf de kosten van vitamine D moet betalen.
 • Verandering screening ongeboren kind
  De combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind, wordt niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) bij medische indicatie per 1 januari 2023 in het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je ook de test laten uitvoeren. Per 1 april 2023 verdwijnt de eigen bijdrage van €175,-.
 • Immunotherapie bij zeldzame kankervorm
  Bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI wordt het medicijn nivolumab toegediend in de vorm van immunotherapie. Dit was eerst niet verzekerd. Nu blijkt dat bij 40 procent van de gevallen dit effectief blijkt. Daarom is deze behandeling sinds juli 2022 toegevoegd aan de basisverzekering.
 • Voetzorg
  Eerst werd voetzorg alleen maar vergoed bij vastgestelde diabetes met daarbij een verhoogd risico op voetulcus (diepe ontsteking aan de voet). Vanaf 2023 krijgt is er ook een vergoeding bij andere aandoeningen of door een medische behandeling en daarbij een verhoogd risico op een voetulcus.

Let op! De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen van de regering nog goedkeuren. Het kan dus zijn dat er nog iets wijzigt.

Belangrijke data

 • 20 september 2022
  Op Prinsjesdag dinsdag 20 september heeft de overheid bekend gemaakt wat er verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2023 zijn toen bekend gemaakt.
 • 12 november 2022
  Uiterlijk op deze dag moeten zorgverzekeraars de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.
 • 31 december 2022
  De uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.
 • 31 januari 2023
  De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u uw oude zorgverzekering uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023.

(Bron: consumentenbond.nl)

Info

Vragen?

Heeft u vragen over uw zorgverzekering en wilt u een persoonlijk advies? Neem dan contact op met de adviseurs van partner Heilbron via telefoonnummer 088 - 12 10 204. Dit advies is gratis en geheel vrijblijvend.