Mag u het ziekenhuis verlaten?

Dit doet de transferverpleegkundige voor u

Als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, heeft u soms nog wel zorg nodig. Dat kan thuiszorg zijn, of een tijdelijke opname in een zorginstelling of revalidatiecentrum. Vanuit het ziekenhuis wordt die zorg voor u geregeld. Dat gebeurt door de transferverpleegkundige.

De arts in het ziekenhuis bepaalt wanneer u na een opname naar huis mag. Soms is dat onverwacht snel. U bent dan medisch gezien voldoende hersteld, maar misschien kunt u nog niet goed lopen of heeft u bijvoorbeeld een wond die verzorgd moet worden. In dat geval hoeft u niet zelf hulp te regelen, maar schakelt uw arts een transferverpleegkundige in. Dit is een gespecialiseerde verpleegkundige, die ervoor zorgt dat de overgang van het ziekenhuis naar huis goed verloopt. 

Wat heeft u nodig?

De transferverpleegkundige bespreekt samen met u en uw naasten wat uw situatie is. Wat voor nazorg heeft u nodig? Kan die zorg thuis gegeven worden? Kunt u zichzelf redden, of is er iemand die u thuis kan helpen met bijvoorbeeld wassen, aankleden en naar het toilet gaan? De transferverpleegkundige bespreekt met u alle mogelijkheden. Misschien wilt u zelf liever naar huis dan naar een zorghotel, maar is uw partner bang de zorg niet aan te kunnen. De transferverpleegkundige bespreekt dat met u, zodat u met elkaar naar de beste oplossing kunt zoeken. 

Naar huis

Als u naar huis kunt, is het fijn als u iemand in uw directe omgeving heeft die u kan helpen. Heeft u een partner dan kan hij misschien iets voor u doen. Of misschien heeft u een kennis in de buurt wonen of een kind, of kan één van de buren iets voor u betekenen. Is er niemand die u kan helpen, dan wordt thuiszorg geregeld. Ook voor specialistische taken komt de thuiszorg. Denk aan hulp bij het aandoen van elastische kousen, het verzorgen van wonden en het verzorgen van een stoma of infuus. De transferverpleegkundige regelt dat u thuiszorg krijgt. Ook materialen en hulpmiddelen kunnen voor u geregeld worden. Denk aan zuurstof, een ziekenhuisbed of een rolstoel. 

Naar een logeerplek

Als u thuis onvoldoende zorg kunt krijgen of als de arts vindt dat u thuis niet veilig bent, regelt de transferverpleegkundige een plek voor u in een zorginstelling. Bijvoorbeeld in een zorgpension, een herstelhotel of verpleeghuis. Een tijdelijk verblijf in een zorginstelling heet eerstelijnsverblijf of kortdurende zorg. Het gaat om een logeerplek waar u enkele dagen, weken of maanden verblijft. Voor zo’n verblijf heeft u een indicatie nodig. De transferverpleegkundige regelt deze indicatie voor u.

Naar een verpleeghuis

Misschien vindt uw arts dat u ook na verloop van tijd niet genoeg herstelt. U komt dan in aanmerking voor permanent verblijf in een zorginstelling, denk aan een verpleeghuis. Hiervoor is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig, die de transferverpleegkundige kan regelen.

Palliatieve zorg

Als genezing niet meer mogelijk is, kan de transferverpleegkundige informatie geven over palliatieve zorg. Alles kan in gang worden gezet voor terminale zorg thuis, of er wordt gezocht naar een plek in een hospice of palliatieve unit. De transferverpleegkundige regelt alles wat nodig is, van de indicatie tot aan zorg, materialen en hulpmiddelen.

Wat kost het?

Het consult van een transferverpleegkundige kost u niets. Misschien moet u wel een eigen bijdrage betalen voor de zorg, de hulpmiddelen en materialen die voor u worden geregeld. U kunt de transferverpleegkundige vragen naar een schatting van de kosten.

(Bron: ikwoonleefzorg.nl, zorgpension.org, welthuis.nl, pluszorg.nl, Vierstroom ZorgThuis)

Info

Vragen?

Heeft u vragen over zorg of hulp? Neem contact op met de ledenconsulenten van Vierstroom via telefoonnummer 088 - 0900 400.