Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar: alles wat u moet weten

Categorieën:
Regelzaken

Als u ouder bent dan 75 jaar, moet u gekeurd worden om uw rijbewijs te kunnen verlengen. Tijdens deze keuring wordt gekeken of u nog veilig deel kan nemen aan het verkeer. Maar wat houdt zo'n keuring precies in? We lichten het toe in dit artikel.

Wat is een rijbewijskeuring 75+?

Een rijbewijskeuring voor senioren is een verplichte keuring voor bestuurders van 75 jaar en ouder. Tijdens deze keuring wordt gekeken of de bestuurder nog voldoende rijgeschikt/rijvaardig is om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Waarom een rijbewijskeuring voor 75+?

Met het ouder worden neemt de kans op gezondheidsproblemen toe. Dit kan invloed hebben op de rijvaardigheid. Het aantal verkeersongelukken onder senioren neemt toe naarmate ze ouder worden. Dit komt door gezondheidsproblemen die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan:

 • slechtziendheid;
 • vermoeidheid;
 • geheugenproblemen;
 • dementie;
 • beroerte;
 • medicatiegebruik die de rijvaardigheid negatief beïnvloedt;
 • functiebeperkingen van de rug, nek of van één of meerdere ledematen.

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van medeweggebruikers, is het belangrijk dat senioren regelmatig hun rijvaardigheid laten toetsen. 

Wanneer moet u zich laten keuren?

Wanneer u 75 jaar oud of ouder bent of wanneer u in de komende 5 jaar 75 jaar wordt, moet u bij verlenging van uw rijbewijs een medische keuring ondergaan. Mensen vanaf 75 jaar moeten zich elke 5 jaar laten keuren of eerder bij medische aandoeningen en/of een gewijzigde gezondheidstoestand. 

Gezondheidsverklaring 

U moet eerst een gezondheidsverklaring invullen. Dit is een formulier met vragen over uw gezondheid onder andere over ziektes die u heeft en over medicijnen die u gebruikt. De gezondheidsverklaring bestelt u op de website van het CBR. De site van het CBR werkt net als MijnOverheid: u moet inloggen met uw DigiD. U kunt de gezondheidsverklaring vervolgens online invullen en digitaal naar het CBR sturen.

Een papieren gezondheidsverklaring kunt u kopen bij uw gemeentehuis. U krijgt dan een papieren formulier dat u kunt invullen. Er zit een antwoordenveloppe bijgesloten, waarmee u het formulier naar het CBR kunt opsturen.

Op grond van uw gezondheidsverklaring, beslist het CBR of u gekeurd moet worden en welke keuringen dat zijn. Meestal kunt u gekeurd worden door een algemeen arts, maar soms wil het CBR aanvullend een verklaring van een medisch specialist.  

Hoe verloopt de Rijbewijskeuring 75+?

Medisch onderzoek door arts
Tijdens het medisch onderzoek wordt gekeken of er medische beperkingen zijn die van invloed kunnen zijn op uw rijvaardigheid. De arts zal onder andere de volgende controles uitvoeren: 

 • Medische voorgeschiedenis/medicatie bespreking;
 • Oogtest: onderzoek of u nog voldoende zicht heeft om veilig deel te nemen aan het verkeer;
 • Bloeddruk: meting hoe hoog uw bloeddruk is;
 • Coördinatie- en evenwicht onderzoek: of u uw armen, benen (kracht), nek en rug nog goed kunt gebruiken;
 • Tijdens het gesprek vormt de arts zich een oordeel over uw mentale toestand;
 • Urinetest (of u suikerziekte heeft). 

Onderzoek door een medisch specialist
Een onderzoek door een medisch specialist vraagt het CBR aan wanneer er op grond van uw gezondheidsverklaring of op grond van de keuring, redenen zijn om verder te kijken, bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson. Het CBR wil dan het oordeel van een neuroloog. Wanneer u niet goed ziet, zal het CBR vragen om onderzoek door een oogarts om bijvoorbeeld staar uit te sluiten. Ook bij diabetes, vraagt het CBR om een oogonderzoek naar netvliesafwijkingen. Diabetes kan netvliesafwijkingen veroorzaken.  

Rijtest
Een rijtest wordt gedaan, wanneer er op grond van de medische voorgeschiedenis of op grond van de keuring niet zeker is of u goed kunt rijden. Deze rijtest is in principe gratis. Een rij-instructeur/examinator van het CBR maakt met u een proefrit, meestal in uw eigen auto. Tijdens de rijtest wordt gekeken of u nog voldoende rijvaardigheid heeft.

De instructeur let bijvoorbeeld op:

 • verkeersinzicht en -overzicht;
 • reactievermogen.

Bij de rijtest kan duidelijk worden dat u niet goed kunt rijden. Samen met u wordt onderzocht wat er nodig is, variërend van een training (rijlessen), aangepaste schoenen of technische aanpassingen van de auto. Hierna beoordeelt de arts van het CBR uw dossier opnieuw.

Wat gebeurt er na de keuring?

Het keuringsverslag stuurt de keuringsarts naar de arts van het CBR. Die beslist of u mag rijden. Na de medische keuring en/of rijtest kan het CBR de volgende besluiten nemen:

 • U bent rijgeschikt: u mag uw rijbewijs halen of verlengen. Op dus naar het gemeentehuis om uw rijbewijs daadwerkelijk te verlengen.
 • U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd: u mag een bepaalde periode rijden. De duur staat in het bericht van het CBR en de einddatum wordt op uw rijbewijs vermeld.
 • U bent rijgeschikt onder voorwaarden: u mag rijden, maar u moet wel bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden op aanwijzing van het CBR. Er wordt een code op uw rijbewijs vermeld.
 • U bent niet rijgeschikt: helaas mag u niet of niet meer rijden. U kunt geen rijbewijs halen of verlengen. En heeft u al een rijbewijs, dan wordt dat ongeldig. Deze uitleg staat in het bericht van het CBR.

Let op: heeft u het besluit 'niet rijgeschikt' gekregen door gezondheidsproblemen of een beperking en zijn er verbeteringen in uw medische situatie? Dan kunt u zich opnieuw laten keuren.

Herkeuring en bezwaar
Wanneer het CBR vindt dat u niet meer veilig kunt rijden, vervalt uw rijbewijs. Bent u het niet eens met het besluit van het CBR, dan kunt u vragen om een herkeuring of bezwaar maken. Daarvoor neemt u contact op met het CBR. 

Waar kunt u zich laten keuren?

Een rijbewijskeuring kan worden uitgevoerd door elke BIG-geregistreerde arts. Van het CBR mag dat ook door uw eigen huisarts, maar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) adviseert een onafhankelijke arts te bezoeken zodat uw arts-patiënt relatie niet wordt geschaad bij een afkeuring. Bovendien hebben huisartsen het in het algemeen te druk en willen zij meestal geen rijbewijskeuringen doen. Zij verwijzen vaak door naar een rijbewijskeuringsarts. 

(Bron: rijbewijskeuringsarts.nl)