Vierstroom

Over ons

Privacy

Om onze zorg en diensten goed te kunnen leveren, is het nodig dat Vierstroom gegevens van cliënten registreert. Registratie gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierdoor zijn gegevens niet toegankelijk voor buitenstaanders. Uiteraard kunnen cliënten hun persoonlijke gegevens te allen tijde ter inzage vragen. Ook is het mogelijk om onjuiste gegevens te wijzigen.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een organisatie niet verplicht om een privacyreglement op te stellen. Vierstroom vindt het echter belangrijk voor alle cliënten, medewerkers en externe partijen om vast te leggen hoe we op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgaan.  Klik hier voor het volledige privacyreglement.