Vierstroom Winter 2020

uw hulpvraag 4 vier str oommagazine ‘Door de valpreventie- training wist ik wat ik moest doen’ Zo’n vier jaar geleden vielmevrouwHoogendoorn- Alphenaar (88) toen ze ’s nachts naar dewcmoest. Zewist precieswat zemoest doen, omdat ze kort daarvoor een valpreventietraininghadgevolgdbij fysiotherapeut Hans de Jong van FysiotherapieOranjestaete inGouda. Mevr. Hoogendoorn: “Ik viel voorover enwistmeteen: ik moetm’nhoofdnaar achter houden. ToenHansmij dat tijdens de training vertelde, dacht ik dat ik dat heus zo snel niet konbedenken als ik zou vallen. Ikwas danook erg ver- rast dat ditmemeteen te binnen schoot.” Hans de Jong: “Tijdens de training oefenenwe dit ook.We vallenonder begeleiding voorover en achterover op een mat, zodat jeweetwat jemoet doen als je onverhoopt valt.” Mevr. Hoogendoorn: “Ik benna die val opmijn zij gedraaid enopmijn knieënnaar dewoonkamer gekropen. Daar heb ikme aan een stevige fauteuil weer omhooggetrokken.” Hans de Jong: “Dat is precies zoalswe het leren aande mensen. Enook dat ze rustigmoetenblijven.We kunnen niet voorkomendatmensen vallen, maarwe kunnende risico’swel enormverminderen. Een varifocusbril kan er bijvoorbeeld voor zorgendat je net die laatste trede vande trapmist enmedicijnen kunnende scherpte ook verminde- ren. Laat geen spullen slingeren, daarover kun je struikelen. We doen tijdens de training ook balans-, spierkracht- en mobiliteitstestjes.” Mevr. Hoogendoorn: “Ik hebna de trainingmeteen alle losse kleedjes uitm’nhuis gehaald. Ook ga ik de ramen nietmeer zemenop een trapje – daar gebruik ik nu een lange stok voor. En vanHansmag ik ook nietmeer opmijn kousen rondlopen, hèHans?” Hans de Jong: “Haha, klopt. Ik ben streng, hè. Vooral omdat ik de cijfers ken. InNederland overlijden elke dag ongeveer dertienmensen als gevolg van een val engaan er jaarlijksmeer danhonderdduizendnaar de eerste hulp. Van onze training iswetenschappelijk bewezendat diewerkt. Mensenworden zichbewust vande risico’s, waardoor de kans op vallen kleinerwordt. Én zewetenwat zemoeten doen als ze onverhoopt toch vallen.” 10tips van fysiotherapeutHansde Jong Blijf in beweging, eventueel onder begeleiding van een fysiotherapeut. Met een fit lijf bent u letterlijk beter in balans en kunt u een val beter opvangen als u onverhoopt toch zou vallen. Eet gezond. Veel ouderen krijgen teweinig eiwitten en vitaminen binnen. Die zijn nodig voor een goede spieropbouw. Doewat u doet met aandacht. Twee dingen tegelijk doen is lastiger als u ouder wordt. Onderzoek welke risico’s voor u persoonlijk gelden. Draagt u een bril? Gebruikt umedicijnen? Bent u moeilijk ter been? Zorg voor een veiligewoonomgeving, haal vloerkleedjes weg en zorg dat er geen spullen rondslingeren in huis. Vermijd risico’s. Ga niet naar buiten als het glad is, ga geen keukentrapjes meer op en leg geen spullen op de trap. Stel gebruik van loopondersteuning niet uit. Als u slechter ter beenwordt, kan een rollator u helpen bij een betere balans. Misschienwel demoeilijkste tip: accepteer dat u ouder wordt en dat daardoor niet allesmeer kan. Een beetje een vreemde tipmisschien, maar neemeen steelstofzuiger zonder snoer. Mensen struikelen relatief vaak over zo’n lage stofzuiger. Volg een valpreventietraining. Mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar deze training. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Training valpreventie Uit onderzoek blijkt dat ruim 770 ouderen per week in het ziekenhuis be- landen door een val. In 60% van de gevallen leidt de valpartij tot lichamelijk letsel, zoals een kneuzing of gebroken heup. Na een val is 42% bang om weer te vallen. Door valangst wordt het risico op weer vallen groter. Veel fysiotherapiepraktijken bieden een valpreventietraining aan. Wilt u weten waar bij u in de buurt een valpreventietraining wordt gegeven, neemdan contact opmet de ledenconsulenten van Vierstroom via telefoonnummer 088 – 0900 400 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar ledenservice@vierstroom.nl . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0OTk=