Algemene leveringsvoorwaarden - Vierstroom

Vierstroom

Over ons

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Vierstroom Zorg Thuis

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die Vierstroom met cliënten afsluit bij aanvang van de zorg. De voorwaarden zijn opgesteld door onder meer ActiZ, de organisatie van zorgondernemers en onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad (SER).

Algemene voorwaarden Actiz – zorg zonder verblijf

 

 

 

 

Overzicht