Vierstroom

Over ons

Onze zorgprofessionals vertellen

Eline Prins
Wijkverpleegkundige

Ik ben Eline Prins, werkzaam als wijkverpleegkundige in Waddinxveen. Vierstroom biedt mij volop kansen om mee te denken over de vraag hoe we de beste zorg kunnen leveren op een manier die voor iedereen prettig werkt. Dit geeft veel vrijheid in de manier waarop ik mijn eigen werk kan organiseren en uitvoeren. Het is fijn om in een klein, zelfsturend team te werken omdat je dan met een hechte groep collega’s het beste voor ‘jouw’ cliënten kunt bieden. Het is prettig dat je per wijkteam kunt bepalen hoe je de details van het zorg verlenen vorm geeft, zodat dit goed aansluit op de wensen van de cliënten uit de eigen wijk. Zo kunnen we werken op een manier die voor ons team het prettigst is. Het geeft me energie om te zien hoe cliënten van jong tot oud met inzet van ons wijkteam in goede samenwerking met de andere disciplines zo lang mogelijk (deels) zelfstandig kunnen blijven.


Nina Klugkist
Verpleegkundige

Ik ben Nina Klugkist en ik heb ongeveer drie jaar geleden stage gelopen bij Vierstroom Zorg Thuis. Na een geweldige stageperiode wilde ik graag voor team Gouda Binnenstad blijven werken en gelukkig kon dit via Variant Zorg. Ik heb veel geleerd tijdens mijn stage. Ik kreeg veel ruimte van mijn collega's die mij waar nodig altijd hielpen. Ik had leuke cliënten waar ik echt een band mee heb opgebouwd. Toen ik richting het afstuderen ging en er een vacature kwam ben ik gevraagd om in dit team te gaan werken. Dat was echt fantastisch! Ik had mijn diploma nog niet eens binnen. Uiteraard moest ik wel bewijzen dat ik bevoegd en bekwaam was en alles met een voldoende had behaald.

Dat we als team zelfsturend zijn maakt het werken voor mij heel aantrekkelijk omdat ik veel zelf kan organiseren en oplossen. Ik vervul in mijn team grote teamrollen. Zo doe ik de Planning en ben teamrolhouder Cockpit. Via de cockpit zien we hoe we als team presteren. Het is leuk om de taken die bij deze teamrollen horen goed te laten verlopen.. Ik ondersteun ook de wijkverpleegkundige van ons team. Ook daar leer ik veel van.

Energie krijg ik ook van de cliënten. Je krijgt een zieke cliënt vanuit het ziekenhuis in zorg. Dat is de beginfase van het herstel. De eindfase is als de cliënt weer is opgeknapt en geen ondersteuning meer nodig heeft. Je stelt samen doelen op en het is fantastisch om die doelen te behalen. Soms is daar een lange weg voor nodig. Soms is het even puzzelen, maar wanneer je er samen uit bent gekomen geeft dat zo'n goed gevoel! In de wijkverpleging werk je erg individueel, want je gaat alleen de wijk in. Dat spreekt mij aan. Het is leuk om alles voor en rondom de cliënt te regelen en er zoveel dankbaarheid voor terug te krijgen.


Luc Immerzeel
Stagiair HBO-V 2017

Ik ben Luc Immerzeel. HBO-V stagiair in het jaar 2017. Hogeschool Rotterdam regelt de stages altijd voor de studenten. Je kan niet zelf naar een stageplaats solliciteren, maar wel je voorkeur voor een zorgsector opgeven. Dit jaar was ik er vrij zeker van dat ik graag in de extramurale zorg stage wilde lopen. Toen mij bekend werd gemaakt dat ik bij Vierstroom Zorg Thuis stage mocht lopen, wist ik in eerste instantie niets over deze organisatie, omdat ik zelf in Rotterdam woon. Al snel kreeg ik van mijn aanstaande praktijkbegeleider en werkbegeleider informatie over mijn stageplek (inclusief een film over de kwaliteit van Vierstroom Zorg Thuis). Ik kreeg gelijk een positief beeld van de organisatie en voelde mij meteen welkom. Al in de eerste week werd ik meegenomen naar een bijeenkomst voor de wijkverpleegkundigen. Daar voelde ik al dat Vierstroom Zorg Thuis als organisatie serieus met de zorg omgaat. Ook tijdens het inwerken kreeg ik te zien hoe de visie van Vierstroom Zorg Thuis in de praktijk wordt toegepast; serieus, secuur maar ook persoonlijk. Vierstroom Zorg Thuis heeft mij laten zien dat er een zorgorganisatie is die, in het licht van de extramurale zorg van vandaag de dag, kan roeien met de riemen die er zijn en kwalitatief goede zorg kan leveren. Er bestaat een balans tussen praktische oplossingen en liefde voor het vak.

Voor mij is zelfsturing een manier om de eigen identiteit van het team naar voren te laten komen. Er is geen sprake van een teamleider die in zijn of haar eentje alles bepaalt. Omdat je op elkaar aangewezen bent bepaalt elk individu uiteindelijk hoe het team werkt, wat het team uitstraalt en waar het team voor staat. Hier komt natuurlijk grote verantwoordelijkheid bij kijken. Als dit goed gaat, dan gaat het naar mijn idee ook écht heel goed. Hierin ontplooi je jezelf, in de rol als stagiaire en als individu die werkelijk onderdeel is van het team. Als student sta je stil bij de teamrollen en hoe het team functioneert.

Voor mij is het vooral de afwisseling en de persoonlijke sfeer wat mij enthousiast maakt voor het werken in de wijkverpleging. Tijdens de route kom je achter de voordeur van de mensen. De zorgvragen en klinische beelden verschillen heel erg van elkaar. Naast de inhoud van de zorg is ook de functie afwisselend. Na de praktijk, bijvoorbeeld de ochtendroute, kan de wijkverpleegkundige aan de slag met de overstijgende aspecten van de zorg. Het klinisch redeneren, onderzoeken van evidence based richtlijnen en interventies en natuurlijk het indiceren staan ook centraal in deze functie. Het werk is nooit saai en geeft mij energie.


Suze van Veen
Verzorgende

Ik ben Suze van Veen en werk in Wijkteam Gouda Goverwelle als Verzorgende AG. Ik krijg energie van het werken in de wijk en vind het fijn om in een zelfsturend team te werken. Van onze planning krijg ik mijn route met cliënten. Daarnaast vul ik mijn werkdag met taken zoals het werken in het ECD voor mijn EVV cliënten en mijn teamroltaken.

Ook heb ik samen met een collega in een ander team een presentatie gegeven over hoe het ons vergaat bij het werken in een zelfsturend team. Ik heb het als zeer waardevol ervaren om tips over te brengen en een ander team inzicht te geven in hoe het werken in een zelfsturend team heel erg leuk kan zijn.

Ik zou zo weer solliciteren naar mijn baan omdat ik de vrijheid ervaar, om zelfstandig mijn route's in de wijk te lopen. Daarnaast heb ik hele fijne collega’s en ik waardeer de steun die ik ervaar van mijn wijkteamcoach, van het management en van de collega's op het hoofdkantoor. We worden gehoord en overal bij betrokken. Zo worden er bijeenkomsten 'Denk mee met het MT' georganiseerd en nu gaat het MT op tournee, langs de wijkteams.

Wat mijn baan nog leuker kan maken? Dat zijn dingen die ik ook nu al wel doe. Ik vind het bijvoorbeeld fijn om dingen te organiseren met mijn teamleden om Vierstroom te promoten. Bijvoorbeeld op een braderie staan en meewerken aan een open dag in het gezondheidscentrum. Wat mijn werk ook bijzonder leuk maakt is als we ons op een speciale manier inzetten voor onze cliënten. Een hele dag op pad met de cliënten tijdens de Ledendag van Vierstroom bijvoorbeeld. En als we in het kader van de vrijwilligersactie NL DOET onze cliënten een onvergetelijke verwen-middagen bezorgen met muziek, bingo en een patatje.


Celine Esmeijer
Stagiaire HBO-V 2017

Ik ben Celine Esmeijer, HBO-V stagiaire bij Vierstroom Zorg Thuis in 2017. Mijn stageplek kreeg ik toegewezen via school. Ik ben nog steeds blij dat ik aan Vierstroom Zorg Thuis gekoppeld ben. Dat is een erg vooruitstrevende organisatie. Zo was ik bijvoorbeeld erg verbaasd dat ik een iPad en telefoon kreeg en geen rapportages meer hoefde te schrijven met pen en papier. Dit had ik bij een andere stageplek nog niet meegemaakt. Vierstroom Zorg Thuis heeft veel innovaties waardoor het werken in de wijk voor het personeel gemakkelijker is. Je merkt dat Vierstroom Zorg Thuis zich steeds verder wil ontwikkelen en ook wil zorgen voor kwalitatief goed personeel. Zo is er een divers aanbod aan bijscholingen en mag hiervoor ook tijd vrij gemaakt worden.

Ik ben tijdens de stage goed begeleid binnen mijn team en kon bij verschillende collega's terecht met vragen. Doordat er wordt gewerkt in een zelfsturend team hebben alle verschillende medewerkers een aandachtsgebied waar zij zich op richten. Dat heet een teamrol. Hierdoor weet je altijd goed bij welke collega je terecht kan met je vraag. Ik merk dat ik het als stagiaire erg fijn vind om te werken binnen een zelfsturend team. Je krijgt veel vrijheid om jouw competenties te kunnen ontwikkelen. Er is niet een collega die je constant op de vingers kijkt. Door deze werkwijze is reflecteren op jezelf en terugkoppelen naar je werkbegeleider/collega's belangrijk. Voor mij werkt dit erg positief.

Doordat ik zoveel vrijheid en vertrouwen krijg binnen het team voel ik mijzelf zekerder in het werk wat ik doe. Het mooie aan de wijkverpleging vind ik dat je een heel traject met de cliënt aangaat, en dat je hierbij echt een vertrouwensband kan op bouwen. Je voelt je erg belangrijk en betrokken bij de cliënten. In het ziekenhuis ervaar ik dit niet zo. Het werken als wijkverpleegkundige geeft mij het gevoel dat ik echt iets kan betekenen voor de mensen. Daar krijg ik energie van. Daarnaast ben ik iemand die het leuk vindt om dingen te regelen en te organiseren. Dat kan ik in het vak van wijkverpleegkundige vaak toepassen en tot uiting laten komen.


Iris van Son
Wijkverpleegkundige

Ik ben Iris, wijkverpleegkundige in Schoonhoven Noord. Tijdens mijn opleiding HBO-V had ik niet gedacht dat de wijkverpleging zo leuk zou zijn! Door een stage heb ik kennis gemaakt met de wijkverpleging en Vierstroom Zorg Thuis en ik was meteen om. Het persoonlijke aspect van de wijkverpleging bij Vierstroom Zorg Thuis sloot aan bij mijn visie op zorg. Dit stukje miste ik namelijk bij de andere takken van de zorg.

Dat elk wijkteam zelfsturend is sprak mij erg aan. Je bent met het team verantwoordelijk. Dit laat kwaliteiten in elke collega naar boven komen. Het is fijn om een onderdeel van zo'n team te mogen zijn.

Door de variatie in mijn werkzaamheden is elke dag anders, dat maakt het juist zo leuk. Het is altijd een verrassing wat je te wachten staat als je werkdag weer begint, maar dat zorgt voor de energie!


Vivianne de Klerk
Verpleegkundige

Ik ben Vivianne de Klerk, verpleegkundige bij wijkteam Bergambacht Ammerstol. Tijdens mijn studie HBO-V had ik altijd de intentie om na de opleiding in een ziekenhuis te gaan werken. Totdat ik mijn afstudeer stage bij Vierstroom Zorg Thuis liep. Ik wist tot die tijd niet dat de wijkverpleging zoveel te bieden had. Het werk is ontzettend afwisselend en er is veel uitdaging. Nadat ik in november 2016 ben afgestudeerd mocht ik bij Vierstroom Zorg Thuis blijven werken en ik heb het nog steeds ontzettend naar mijn zin!

Een van de uitdagingen van het werk is het werken in een zelfsturend team. Ik ben niet alleen verpleegkundige maar heb ook een teamrol te vervullen. Ik help bijvoorbeeld bij het onderwerp Kwaliteit. Samen met collega’s observeren we knelpunten in de kwaliteit van zorg en gaan hiermee aan de slag. Communicatie is van groot belang in een zelfsturend team en dit is voor mij ook een uitdaging. Je doet het uiteindelijk samen, als team, en daarvoor heb je elkaar nodig en moet je samen nadenken over knelpunten en oplossingen.

Ik krijg veel energie van de afwisseling. Geen dienst is hetzelfde. Soms heb je te maken met laag complexe cliënten. Op andere dagen zijn het veel hoog complexe cliënten of een combinatie van beide. Er komen verschillende verpleegtechnische handelingen aan bod. Maar ook ook een praatje met de cliënt kan juist een groot verschil maken. Iedere cliënt heeft een zijn eigen normen en waarden. Het is een uitdaging om deze te leren kennen en zo een goede band op te bouwen.