Het wijkteam van Zoetermeer – Rokkeveen Oost

Zo lang mogelijk fijn en zelfstandig blijven wonen is de wens van velen. Wijkteam Zoetermeer – Rokkeveen Oost helpt u om dat mogelijk te maken. Met passende zorg staan we snel en vakkundig voor u klaar. Uw zelfstandigheid en persoonlijke situatie zijn daarbij het uitgangspunt. Wij helpen u tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, of voor langere tijd. We hebben veel ervaring en goede contacten met huisartsen, apothekers en andere zorgverleners in uw buurt.

Bereikbaarheid

Telefonisch bereikbaar op: 088 0900 459

Dieneke Bakker

Wijkverpleegkundige

Ik ben Dieneke Bakker. Ik werk als wijkverpleegkundige in Zoetermeer - Rokkeveen Oost. Het mooie van deze functie in de thuiszorg is dat ik de cliënt ontmoet in zijn eigen woon- en leefomgeving. Als wijkverpleegkundige kijk ik naar de cliënt waarbij naast zorg ook wonen en welzijn een belangrijke rol spelen evenals de mantelzorg, er moet balans zijn. Door de regie bij de cliënt te laten en zoveel mogelijk sturend op zelfredzaamheid, vraagt dit telkens weer om een nieuw uitdaging. Geen enkele hulpvraag is hetzelfde. Dat houdt het vak boeiend. Ik werk vanuit gezondheidscentrum Rokkeveen Oost, dit is erg prettig omdat er korte lijnen zijn met andere hulpverleners in het centrum. Ik ben bereikbaar op telefoonnr 06-29017939 of wijkvp.rokkeveenoost@vierstroomzorgthuis.nl

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt