Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie - Vierstroom

Vierstroom

Over ons

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie

Steunpunt voor mensen met dementie en hun naasten

Ontmoetingscentrum Carpe Diem in Zoetermeer biedt dagactiviteiten aan bezoekers met dementie en is een steunpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De activiteiten sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van de bezoekers. Samen met professionele begeleiders en vrijwilligers richten we ons met de bezoeker op wat nog wel mogelijk is.

De ondersteuning gaat uit van de gedachte dat dementie een ziekte is waarbij men zich voortdurend moet aanpassen aan de veranderingen die deze ziekte met zich meebrengt. De manier waarop u of uw naaste dat  kan is het uitgangspunt van de begeleiding.

Deelname aan de Kopgroep is één van de ondersteuningsmogelijkheden.  Dit is een gespreksgroep voor mensen met dementie. Ook mensen die het ontmoetingscentrum nog niet bezoeken kunnen hieraan deelnemen.


Mantelzorgers

Bent u mantelzorger? Ook dan ben u van harte welkom. Bijvoorbeeld voor een luisterend oor. Of voor informatie, deelname aan een cursus of bijeenkomst voor lotgenoten. Zo zijn er gespreksgroepen voor partners van mensen met dementie. Hier kunt u ervaringen uitwisselen of steun vinden bij elkaar.  Specifiek voor kinderen zijn er ook gespreksavonden.  Naast gespreksgroepen kunt u ook deelnemen aan de cursus ‘Omgaan met dementie’, bedoelt voor iedereen die geïnteresseerd is in het omgaan met de ziekte dementie. Interesse? Vraagt u bij het ontmoetingscentrum naar de startdatum van de volgende cursus. Ook bij Ondersteuning voor Mantelzorgers treft u meer informatie aan.


Participatie

Ieder kwartaal is er een centrumoverleg. In dit overleg praten bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel met elkaar over de gang van zaken in het ontmoetingscentrum. Op die manier hebben alle betrokken inspraak in het programma en de gang van zaken en kunt u aangeven wat u nodig heeft in de ondersteuning. Want participatie van alle betrokkenen vinden wij belangrijk.


Indicatie en kosten

Iedere gemeente heeft zijn eigen regels over de criteria en kosten voor deelname aan de activiteiten op het ontmoetingscentrum. Voor meer informatie over uw situatie kunt u contact opnemen met het ontmoetingscentrum.


Adres

Ontmoetingscentrum Carpe Diem
Susannegang 40 (nabij winkelcentrum Rokkeveen/Watertoren)
Telefoon: 079 888 6997 (tussen 09.00- 10.00 en 13.00-14.00 uur
E-mail: oc.zoetermeer@vierstroomzorgthuis.nl

  • Ontmoetingscentrum

    Steunpunt voor mensen met dementie

    • Activiteiten afgestemd op uw wensen en mogelijkheden
    • Ondersteuning voor mantelzorgers