Vierstroom volgt de richtlijnen van experts – met name die van het RIVM – om besmetting met het coronavirus te voorkomen en de best mogelijke zorg te blijven leveren. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste actuele ontwikkelingen en de maatregelen die binnen Vierstroom genomen worden.

Preventieve maatregelen, landelijke richtlijnen

Wij drukken u op het hart om u aan de landelijke richtlijnen te houden om uzelf, andere cliënten en onze medewerkers te beschermen. We hebben elkaar hiervoor nodig. We begrijpen dat dit voor u ingrijpende maatregelen zijn.

Deze landelijke richtlijnen zijn:

  • Was regelmatig uw handen met zeep;
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg;
  • raak uw ogen, neus en mond zo min mogelijk aan;
  • schud geen handen;
  • vermijd drukte en geef elkaar de ruimte;
  • houdt minimaal 1,5 meter afstand;
  • heeft u (milde) klachten, blijf binnen en laat u testen.

Maatregelen Vierstroom

Onze werkwijze blijft veelal zoals cliënten geziekteverschijnselenwend zijn. Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM. We vragen onze cliënten om ons direct te informeren als zij (milde) klachten krijgen. Wij kunnen dan extra beschermende maatregelen nemen om u en onszelf te beschermen. Het gaat daarbij om verschijnselen als koorts, luchtwegklachten (droge hoest en benauwdheid), neusverkoudheid of keelpijn.

Onze medewerkers blijven thuis als zij klachten hebben zoals hoesten of niesen en koorts. Bij (verdenking van) een besmetting met corona worden we begeleid door de GGD en zullen we de adviezen van hen volgen voor aanvullende maatregelen.

Extra maatregelen Vierstroom Zorg Thuis, voor verzorging en verpleging thuis

Indien nodig starten wij een apart Corona-wijkteam op. Dat is een vast team dat de zorg op zich neemt voor cliënten die (mogelijk) besmet zijn met het Coronavirus. Dat zorgt er voor dat de reguliere wijkteams minder risico lopen op besmetting en het overdragen van het Coronavirus. In maart is dit team succesvol gebleken. Indien de aantallen van clienten die (mogelijk) besmet zijn met het Coronavirus toenemen dan wordt dit team wederom opgestart.
Onze wijkteams kijken bij elke zorgvraag goed wat er nodig is en of er eventueel hulpmiddelen of zorg op afstand in gezet kunnen worden. Zo blijft er voldoende capaciteit om patiënten na een ziekenhuisopname op te vangen om zo de druk in de ziekenhuizen te compenseren.

Extra maatregelen Vierstroom Verpleeg Thuis, voor verpleeghuiszorg aan huis

Wij treffen voorbereidingen voor als er zich een situatie voordoet dat meer dan de helft van onze medewerkers uitvallen of meer dan de helft van onze cliënten besmet zijn met het virus. Het kan zijn dat wij in die situatie een beroep moeten doen op mantelzorg en u misschien niet meer de zorg kunt krijgen zoals u van ons gewend bent. Wij vertrouwen hierin op uw begrip.

Extra maatregelen Vierstroom Hulp Thuis, voor huishoudelijke hulp en ondersteuning

Bij Vierstroom Hulp Thuis leveren we met in achtneming van de RIVM maatregelen zoveel mogelijk diensten. Onze medewerkers zoeken samen met klanten naar manieren waarop dit veilig kan: door schoon te maken in een andere ruimte dan waar de klant is, of door het aanbieden van alternatieve diensten. Belangrijkste is dat we contact houden met klanten en gezamenlijk kijken wat het hardste nodig is.

Extra maatregelen Vierstroom Ledenservice

Vanwege de richtlijnen van het RIVM en de overheidsmaatregelen ter vertraging van de verspreiding van het coronavirus heeft Vierstroom Ledenservice aanvullende afspraken gemaakt met haar samenwerkingspartners. Hierdoor verloopt onze dienstverlening anders dan u van ons gewend bent. Wij kunnen en willen geen enkel risico nemen met de gezondheid van onze leden. Alle evenementen zijn tot en met 1 juli 2020 geannuleerd en worden zo mogelijk verplaatst. Klik hier voor meer informatie omtrent de aanvullende afspraken van Vierstroom Ledenservice in verband met het coronavirus.

Maakt u zich zorgen of heeft u behoefte aan een praatje? U kunt ons altijd bellen. De ledenconsulenten staan van maandag tot en met vrijdag met een luisterend oor voor u klaar. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 – 0900 400 (lokaal tarief). U kunt ook een emailbericht sturen naar ledenservice@vierstroom.nl.

Overige informatie

Raadpleeg regelmatig de actuele informatie en de veel gestelde vragen van het RIVM en op deze pagina van onze website. Heeft u vragen neem dan contact met ons op, op de voor u gebruikelijke wijze.

Was het antwoord nuttig?

Met uw feedback kunnen we onze website verberen.

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt