Ontmoetingscentra dementie

Er zijn drie ontmoetingscentra voor mensen met dementie: twee in Zoetermeer en een in Woerden. De medewerkers van het ontmoetingscentrum bieden begeleiding op maat bij activiteiten. Dat gebeurt in een groep van maximaal 10 deelnemers. Er zijn activiteiten op het gebied van bewegen, educatie, recreatie, cultuur en creativiteit. Mantelzorgers worden geholpen met informatie en advies. Ook organiseren wij met regelmaat bijeenkomsten voor lotgenoten. Wekelijks komt onze ‘Kopgroep’ samen. Dat is speciaal voor mensen met beginnende dementie die willen praten over wat hen bezighoudt.

Website Experticecentrum Dementie

De website Experticecentrum Dementie geeft veel informatie over dementie en over de hulpverleners/sociale kaart in het werkgebied van Vierstroom Zorg Thuis. 

Informatie en contact

Centrumoverleg
Ieder kwartaal is er een centrumoverleg. In dit overleg praten bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel met elkaar over de gang van zaken in het ontmoetingscentrum. Op die manier hebben alle betrokkenen inspraak in het programma en de gang van zaken en kunt u aangeven wat u nodig heeft in de ondersteuning. Want participatie van alle betrokkenen vinden wij belangrijk.

Indicatie en kosten
Wilt u deelnemen aan het ontmoetingscentrum? U kunt uw verzoek neerleggen bij uw casemanager dementie. Ook uw huisarts kan u doorverwijzen. U kunt ook zelf contact opnemen met het ontmoetingscentrum in uw gemeente. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van uw zorgsituatie. Meestal worden de kosten voor deelname betaald door de gemeente (vanuit de Wmo) of door uw zorgkantoor (vanuit de Wlz). U betaalt in beide gevallen een kleine eigen bijdrage.

De coördinator van het ontmoetingscentrum kan u daarover informeren en zal de aanvraag ook voor u behandelen, afhankelijk van uw zorgsituatie.

Contact of meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie? U kunt uw contactgegevens invullen via het onderstaande contactformulier. De programmacoördinator van het Ontmoetingscentrum neemt dan contact met u op.

Contactgegevens Ontmoetingscentra
Er zijn drie ontmoetingscentra voor mensen met dementie. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Zoetermeer: Ontmoetingscentrum Carpe Diem
Geopend van maandag t/m zaterdag
Adres: Susannegang 40
2719 BN Zoetermeer
Telefoon: 079 - 8886 997
E-mail: oc.zoetermeer@vierstroomzorgthuis.nl

Zoetermeer: Ontmoetingscentrum Buytenthuis
Adres: Bergmanstrook 45
2726 RR Zoetermeer
Telefoon: 088 - 0900 482 (ma. t/m vr. tussen 09.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur)
E-mail: oc.buytenthuis@vierstroomzorgthuis.nl

Woerden: Ontmoetingscentrum Zonnehof
Adres: Park Oudeland 80a
3443 AJ Woerden
Telefoon: 088 - 0900 483
E-mail: oc.zonnehof@vierstroomzorgthuis.nl

Contact over Ontmoetingscentrum

Aanvraag formulier