Disclaimer

Onderstaand kunt u meer lezen over wat wij onder onze disclaimer verstaan.

Informatie

Auteursrecht

Vierstroom behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de inhoud van deze  website, de daarin opgenomen gegevens, video’s, afbeeldingen en teksten. Zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van Vierstroom is het niet toegestaan  enige op deze website verstrekte informatie waaronder tevens afbeeldingen, video’s en teksten, openbaar te maken en/of te kopiëren op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze  website zijn eigendom van Vierstroom, tenzij anders aangegeven. Zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van Vierstroom is het niet toegestaan  op enigerlei wijze gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze  website en de daarin opgenomen gegevens, kan Vierstroom niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.  Vierstroom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de  website of (on)bereikbaarheid van de  website.

Informatie van derden

Vierstroom is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de toegang tot of de informatie op enige  website die is gelinkt van of naar deze  website.