Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld door de vier Vierstroom bedrijven, te weten Vierstroom Zorg Thuis BV, Vierstroom Verpleeg Thuis BV, Vierstroom Hulp Thuis BV en Stichting Contribuanten Vierstroom (hierna te noemen: Vierstroom Zorg Thuis, Vierstroom Verpleeg Thuis, Vierstroom Hulp Thuis en Vierstroom Ledenservice). We zien het als een belangrijke taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als wij uw gegevens verwerken, dan hebben we daar altijd een goede reden voor. In deze verklaring leggen we u graag uit hoe we uw gegevens beschermen en verwerken; hierbij houdt elk van de genoemde Vierstroom bedrijven zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen verwerking van gegevens.