Cliëntenraad

Om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten, horen we graag van u wat u belangrijk vindt. Daarom hebben wij een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit vrijwilligers, die namens de cliënten, meepraten, meedenken maar ook meebeslissen over onderwerpen die belangrijk zijn. Dit heet medezeggenschap en is wettelijk geregeld in WMCZ 2018.

De cliëntenraad vindt het belangrijk om van u te horen hoe u de zorg ervaart. Hoe is het contact en hoe is het resultaat? Dat helpt ons om de zorg aan u steeds verder te verbeteren. We brengen gevraagd, maar ook ongevraagd advies uit aan het management. We houden telefonische interviews en gaan op huisbezoek om van cliënten hun ervaringen en wensen op het gebied van zorg en hulp thuis te horen. Dit levert ons waardevolle informatie op. Op basis hiervan gaan we in gesprek met het management en maken we afspraken over de manier waarop verbetering kan worden bereikt. We volgen ook nauwgezet de landelijke ontwikkelingen en houden  daarbij altijd het belang van cliënten en mantelzorgers in het oog. Het gaat dus niet om individuele klachten of opmerkingen.

Kijk voor meer informatie in het jaarverslag van de cliëntenraad

Contact met de cliëntenraad

Heeft u interesse in de cliëntenraad of wilt u nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze ambtelijk secretaris via ccrthuiszorg@fundis.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 06-28287554.