Zorg aan huis

Hoe laat komt de medewerker?

Vierstroom vindt het belangrijk dat u grip houdt op uw eigen situatie en daarom heeft u bij ons een eigen zorgdossier. Daarvoor werken we met een elektronisch zorgdossier in CarenZorgt. Dit is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. Met CarenZorgt kunt u:

  • Het zorgdossier inzien en de (medische) situatie volgen;
  • De afspraken zien die we met u hebben gemaakt over de zorgverlening;
  • Rapportages inzien over hoe de zorg verloopt;
  • Zien op welk tijdstip de medewerkers komen en ook welke medewerker er komt;
  • Kalender met afspraken bekijken die u heeft gemaakt met bijvoorbeeld uw familie;
  • En/of uw naasten vragen stellen aan elkaar of aan de medewerkers van het wijkteam.

Let op! Berichten die door cliënten en/of familie in CarenZorgt worden gezet, worden pas gelezen als het zorgdossier wordt geopend. Het wijkteam krijgt geen melding als een cliënt en/of familie iets vraagt of meldt. Bij urgente berichten kan het best telefonisch contact worden gezocht. 

In CarenZorgt kunt u anderen uitnodigen om toegang te krijgen tot de zorgdossiers. Dat kan iemand uit de naaste omgeving zijn of bijvoorbeeld de huisarts of fysiotherapeut. Dat bepaalt u zelf. CarenZorgt is volledig beveiligd. Behalve onze zorgverleners en de mensen die u zelf uitnodigt heeft niemand anders toegang heeft tot uw gegevens. U beheert dit zelf of kunt een naaste vragen dit voor u te doen.

Afspraak met de verpleegkundige

In CarenZorgt vindt u welke medewerker hoe laat bij u langs komt. U kunt ook altijd telefonisch navraag doen over de tijden waarop we bij u langskomen. Het wijkteam staat u hierover graag te woord. Bel hiervoor van maandag tot en met vrijdag van 07.30-17.00 uur naar uw wijkteam of naar 088 - 0444 888. U krijgt dan een zorgcentralist aan de telefoon die u het tijdstip van zorg kan doorgeven.

Wij doen ons uiterste best om op het geplande tijdstip bij u te zijn. Het kan soms voorkomen dat we wat later zijn, door bijvoorbeeld  weersomstandigheden, een zieke medewerker of omdat de zorgverlening aan een andere cliënt door een (acute) situatie extra tijd vraagt. Het kan dus voorkomen dat we iets eerder of iets later bij u zijn dan de afgesproken tijd. Mocht het niet lukken om binnen 30 minuten bij u te zijn, dan nemen wij daarover telefonisch contact met u op.

Hoe kan ik mijn afspraak met de thuiszorg verzetten?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd of wilt u een zorgmoment afzeggen of verzetten? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door zodat de planning kan worden aangepast. Bel hiervoor van maandag tot en met vrijdag van 07.30-17.00 uur naar uw wijkteam of naar 088 - 0444 888. U krijgt dan een zorgcentralist aan de telefoon, zij staan in direct contact met het wijkteam en geven uw bericht door.

U helpt ons door geen wijzigingen aan te laten brengen in de geplande zorgtijden door uw afspraken voor bijvoorbeeld dokter, tandarts, fysiotherapeut of ziekenhuis buiten de geplande zorgtijd te maken. Annuleer alleen als het echt niet anders kan. Het rooster kunnen wij 24 uur voor de afspraak nog aanpassen. Meldt u zich daarna af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Dit gebeurt ook als u niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip.

Facturering

Ik heb een vraag over mijn factuur

Heeft u een vraag over een factuur die u heeft ontvangen of klopt het bedrag niet? Kijk dan eerst van wie u de factuur heeft ontvangen. 

Experimentele bekostiging - Vierstroom Zorg Thuis

De kosten voor wijkverpleging worden betaald vanuit de zorgverzekeraar. Op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar staat een vast tarief voor wijkverpleging, ongeacht de hoeveelheid zorg u heeft gehad. Dat komt omdat Vierstroom Zorg Thuis samen met zorgverzekeraars kijken hoe de financiering van de wijkverpleging eenvoudiger en beter kan. Een toelichting hierop leest u in het informatieblad over experimentele bekostiging
Wilt u meer informatie, neem dan contact op de de Zorgcentrale op 088 - 0444 888; bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 07.30-17.00 uur.

Klachtenregeling en privacyverklaring

Klachtenregeling

Vierstroom staat voor deskundige zorg, die wordt gegeven door betrokken en enthousiaste medewerkers. Toch kan het gebeuren dat u kritiek of klachten heeft. Wij hopen dat u uw ongenoegen of wensen in dat geval naar voren brengt. Wij zien uw onvrede of klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren.

Privacyverklaring

We zien het als een belangrijke taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als wij uw gegevens verwerken, dan hebben we daar altijd een goede reden voor. In de privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we de gegevens beschermen en verwerken. Hierbij houdt elk van de genoemde Vierstroom bedrijven zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen verwerking van gegevens.