Missie & Visie

De naoorlogse generatie is de generatie die Nederland weer heeft opgebouwd. Een zelfredzame groep mensen die hun hele leven hebben aangepakt. De levensverwachting van deze groep ‘baby boomers’ is hoog. Inmiddels weten we dat hoe hoger de leeftijd wordt, hoe groter de druk zal worden op de zorgverlening aan ouderen.

Tegelijkertijd zijn er een hoop ouderen die langer vitaal blijven en een bewuste levensstijl nastreven. Zij willen zelf de regie houden en kunnen en willen veel, of zelfs alles, nog zelf doen.

Het inspelen op de unieke eigenschappen en behoeften van ouderen vergt een andere kijk op zorg die niet alleen uitgaat van wat de oudere niet meer kan, maar juist ook oog heeft voor wat ze nog wel kunnen.

 

Supporter van zelfstandigheid

Niemand wil afhankelijk zijn of zich zo voelen. En mocht het toch gebeuren dat je hulp nodig hebt, dan wil je nog steeds zelfstandig keuzes kunnen maken. Omdat zorgverlening in de komende jaren steeds minder vanzelfsprekend gaat worden, zet Vierstroom zich in om hulp te bieden waar mensen zelf vinden dat ze ondersteuning nodig hebben en assisteren ze mensen om zo lang mogelijk onafhankelijk te kunnen blijven. Mede door het stimuleren en bevorderen van zelfhulp en het bieden van een passend antwoord op elke hulp of zorgvraag.

Zo is Vierstroom van dienst bij vragen die betrekking hebben op zorg aangelegenheden of privé omstandigheden. Als u tijdelijke hulp nodig heeft bij het herstel van een ongeval of operatie of als u structurele hulp wilt hebben omdat u bepaalde zaken niet meer zelf kunt, dan is Vierstroom er om u te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan zorgtaken of huishoudelijke activiteiten die u eerder nog zelf deed. Ook als u een verpleeghuisindicatie hebt, kunt u met behulp van Vierstroom langer zelfstandig blijven wonen.

Vierstroom is er ook voor de mantelzorgers die hun bijdragen leveren aan de zorg voor ouderen, deze groep is erg waardevol. Mantelzorgers kunnen bij Vierstroom terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken en respijtzorg.

Bij Vierstroom zijn wij ervan bewust dat tijd is niet te koop is, maar levenskwaliteit wel. Zelfstandigheid is dan het grootste goed voor mensen. Ons vertrekpunt is uw zelfstandigheid, vandaaruit kijken we welke dienst er eventueel aanvullend nodig is. Ook als u al hulp of zorg ontvangt helpt Vierstroom om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn. Dit wordt ondersteund door Vierstroom met ons nieuwe credo Supporter van Zelfstandigheid.