Ik heb al huishoudelijke ondersteuning

Voor informatie of vragen over de huishoudelijke ondersteuning die u al ontvangt kunt u contact opnemen met Vierstroom Hulp Thuis via 088-4003200 of via info@vierstroomhulpthuis.nl.

Afspraak met de huishoudelijk medewerker verzetten
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd of wilt u een hulpmoment afzeggen of verzetten? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan Vierstroom Hulp Thuis, zodat de planning kan worden aangepast. Dit kan gemakkelijk per mail via info@vierstroomhulpthuis.nl of telefonisch via telefoonnummer 088-4003200

(Tijdelijk) stopzetten huishoudelijke ondersteuning
Heeft u tijdelijk geen huishoudelijke ondersteuning nodig, omdat u bijvoorbeeld wordt opgenomen in het ziekenhuis? Meld dit dan direct telefonisch via 088 – 4003200 of stuur een e-mail naar info@vierstroomhulpthuis.nl. Vermeld altijd uw naam, geboortedatum en adres. 

Mijn indicatie loopt af, wat moet ik doen?
Mocht u na afloop van uw indicatie voor huishoudelijke ondersteuning nog steeds hulp nodig hebben, dan kunt u een herindicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente.

Facturering
Ik heb een vraag over mijn factuur

Heeft u een vraag over een factuur die u heeft ontvangen of klopt het bedrag niet? Kijk dan eerst van wie u de factuur heeft ontvangen. 
Neem dan contact met ons op via 088 – 400 3200 of info@vierstroomhulpthuis.nl.

Heeft u een factuur vanuit het CAK ontvangen en heeft u daar vragen over dan dient u eerst contact op te nemen met het CAK via 0800 – 1925.

Klachtenregeling en privacyverklaring

Klachtenregeling
Vierstroom staat voor deskundige zorg, die wordt gegeven door betrokken en enthousiaste medewerkers. Toch kan het gebeuren dat je kritiek of klachten hebt. Wij hopen dat je je ongenoegen of wensen in dat geval naar voren brengt. Wij zien je onvrede of klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren.

Privacyverklaring
We zien het als een belangrijke taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als wij uw gegevens verwerken, dan hebben we daar altijd een goede reden voor. In de privacyverklaring leggen we je graag uit hoe we de gegevens beschermen en verwerken. Hierbij houdt elk van de genoemde Vierstroom bedrijven zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen verwerking van gegevens.