Als u een Wlz-indicatie heeft, wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de te leveren zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het CAK. Deze eigen bijdrage is lager als u thuis wilt blijven wonen, dan bij opname in een verpleeghuis. De welzijnsmomenten, het eten en noodzakelijke schoonmaak, maken onderdeel uit van het totaal pakket (hier zijn dus geen extra kosten aan verbonden).

Bent u geintresseerd? U kunt HIER het aanvraagformulier invullen.

Was het antwoord nuttig?

Met uw feedback kunnen we onze website verberen.

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt