Vierstroom

Over ons

Kosten en indicatie

Kosten en indicatie

Heeft u een verpleeghuisindicatie, maar wilt u thuis blijven wonen? Dan inventariseert Vierstroom Verpleeg Thuis samen met u welke zorg u precies nodig hebt. Daarin stemmen wij ook af met uw huisarts, medisch specialist of andere hulpverleners die bij uw situatie betrokken zijn. U hoeft niet bezorgd te zijn over de kosten. Die worden betaald op basis van de verpleeghuisindicatie die gesteld is.

Heeft u een WLZ-indicatie (WLZ staat voor Wet langdurige zorg)? Dan wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de te leveren zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het CAK.

Heeft u momenteel geen verpleeghuisindicatie, maar neemt de zorgvraag wel toe? Ook dan kunt u contact opnemen met Vierstroom Verpleeg Thuis. Samen inventariseren wij uw situatie en vragen wij eventueel de indicatie voor u aan.

Toenemende zorgvraag