Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt

Thuiszorg van Vierstroom Zorg Thuis is hulp van een professionele verpleegkundige of verzorgende bij u thuis. We helpen u om (langer) zelfstandig te blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. De vele aanvullende diensten van Vierstroom helpen daarbij.

We ondersteunen u bij het wassen, douchen en aankleden, tot zaken zoals het geven van medicatie, stomazorg of het verzorgen van een wond.  Ook is specialistische zorg bij u thuis mogelijk, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding, chemotherapie, sondevoeding of complexe wondzorg. Uw wijkverpleegkundige werkt nauw samen met uw (huis)arts of specialist. Samen zoeken we naar een passende oplossing voor uw zorgvraag. Ook helpen we u bij het vinden van hulpmiddelen en technologische toepassingen waarmee u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. 

Vaste contactpersoon

U heeft een vaste contactpersoon die u altijd kunt bellen als u vragen heeft. En als dat nodig is, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week op ons rekenen. De kosten voor wijkverpleging worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. 

Contact met wijkverpleegkundige

Wilt u wijkverpleging ontvangen? Voor verpleegkundige zorg heeft u een indicatie voor wijkverpleging nodig. De wijkverpleegkundige kan vrijblijvend bij u langskomen om uw situatie te bespreken. Een afspraak is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.

Geen wachtlijst

In principe zijn er geen wachttijden voor wijkverpleegkundige zorg. Het wijkteam beoordeelt na uw aanmelding en de individuele omstandigheden of zij voldoende capaciteit hebben om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen.   

Alzheimer Caf├ę Zoetermeer op 7 en 14 februari 2023

Gedragsverandering bij dementie en Appeltaartconcert

Datalek clientdossier CarenZorgt

Op 17 oktober werd bekend dat in dat systeem een kwetsbaarheid zat waardoor documenten door onbevoegden konden worden gedownload.
Info

Direct solliciteren

We hebben volop mogelijkheden voor enthousiaste medewerkers bij het wijkteam bij jou in de buurt. We bieden je korte of langere diensten en de omvang van het contract passen we op jouw wensen aan. 

Info

Professionele hulp thuis

Thuiszorg van Vierstroom Zorg Thuis is hulp van een professionele verpleegkundige of verzorgende bij u thuis. We helpen u om (langer) zelfstandig te blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. De vele aanvullende diensten van Vierstroom Zorg Thuis helpen daarbij.

  • Ondersteuning vanwege leeftijd, ziekte of handicap
  • Hulp bij persoonlijke verzorging
  • Verpleegkundige hulp
  • Hulp na ziekenhuisopname
  • Intensieve zorg in laatste levensfase
Info

We bieden ook de volgende ondersteuning:

Info

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Ook kan een beroep gedaan worden op de expertise van gespecialiseerd verpleegkundigen. Bijvoorbeeld bij de inzet van technologische hulpmiddelen. Of voor begeleiding en ondersteuning bij wond- en decubituszorg en chronische aandoeningen als diabetes, reuma en longzieken.

Info

Wat kost wijkverpleging?

De kosten voorwijkverpleging worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Vierstroom heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Daardoor kunt u altijd een beroep doen op de wijkverpleging van Vierstroom, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Onze diensten zijn voor u dus kosteloos; u betaalt ook geen eigen bijdrage. Onze wijkverpleegkundige kan u hierover informeren. Zij stelt op basis van uw situatie uw indicatie op.

Ook als u een zorgzwaartepakket heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), kunt u verpleging en verzorging thuis van Vierstroom ontvangen. U betaalt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Onze wijkverpleegkundige informeert u hier graag over.

Info

Zorg Thuis in uw wijk of buurt

Onze professionele verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden ondersteunen u thuis. We luisteren, overleggen en kijken samen met u wat we kunnen doen. We werken vanuit een klein wijkteam, daardoor kent u al snel de medewerkers. U heeft een vast contactpersoon en kunt – als dat nodig is – 24 uur per dag op ons rekenen.

Info

Aanmelden wijkverpleging

Wilt u wijkverpleging ontvangen? Voor verpleegkundige zorg heeft u een indicatie voor wijkverpleging nodig. De wijkverpleegkundige kan vrijblijvend bij u langskomen om uw situatie te bespreken. Een afspraak is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.

Als u het aanmeldformulier invult nemen we contact met u op. Voor meer informatie kunt u ook bellen met 088  0444 888 (lokaal tarief) of een e-mail sturen naar info@vierstroomzorgthuis.nl.

Info

Verwijzers

Voor u als verwijzer is er een speciaal telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunt u direct met het juiste wijkteam contact opnemen.