De gezondheidsverklaring voor het rijbewijs

Wat moet je weten?

Categorieën:
Ontzorgt

Zoek je informatie over de Gezondheidsverklaring zodat je een rijbewijs kan verlengen? Lees dan onderstaande artikel waar het proces van de gezondheidsverklaring wordt uitgelegd. 

De Gezondheidsverklaring 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is de enige instantie in Nederland die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van bestuurders van motorrijtuigen. Dat doet zij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het invullen van de Gezondheidsverklaring.

Doel van de gezondheidsverklaring

Het doel van de gezondheidsverklaring is om te beoordelen of iemand - zowel lichamelijk als geestelijk - medisch geschikt is om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR gebruikt de informatie uit de gezondheidsverklaring en de daaropvolgende keuringsverslagen om te bepalen of er eventueel aanvullende medische keuringen nodig zijn, voordat iemand het rijbewijs kan aanvragen of verlengen. 

Wanneer moet de gezondheidsverklaring worden ingevuld?

De gezondheidsverklaring moet worden ingevuld voor:

  • Rijbewijsaanvraag: als je een nieuw rijbewijs wilt aanvragen, bijvoorbeeld voor het behalen van het eerste rijbewijs of voor het toevoegen van een nieuwe rijbewijscategorie.
  • Rijbewijsverlenging: wanneer het huidige rijbewijs binnenkort verloopt en je het wilt verlengen.
  • Rijbewijsverlenging: wanneer je een beroepschauffeur bent voor categorie C en D.
  • Medische wijzigingen: als er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de gezondheidssituatie die van invloed kunnen zijn op de rijgeschiktheid. Bijvoorbeeld na een medische ingreep, het starten van medicatie die invloed kan hebben op de rijvaardigheid, of het ontwikkelen van een aandoening die van invloed kan zijn op het rijvermogen.
  • 75-plussers: als het rijbewijs op of na je 75e verloopt.
  • Bij een mededelingenprocedure door de politie (bijvoorbeeld rijontzegging door alcoholmisbruik in het verkeer).
  • Het omwisselen van rijbewijzen uit EU-landen naar het Nederlands rijbewijs.
  • Het omwisselen van rijbewijzen buiten EU-landen voor (bijvoorbeeld) expats naar het Nederlands rijbewijs.
  • Het omwisselen van het Nederlands militair rijbewijs naar het Nederlands burger rijbewijs. 

Bij het aanvragen van de gezondheidsverklaring is het belangrijk om de volledige en juiste informatie in te dienen. Er wordt gelet op verschillende factoren, waaronder het algemene gezondheidsbeeld, informatie over eventuele bestaande lichamelijk en geestelijke aandoeningen en informatie over de medicijnen die worden gebruikt.  

De Gezondheidsverklaring moeten online worden ingevuld op www.cbr.nl. Daarbij log je in middels je DigiD
De Gezondheidsverklaring is ook op het gemeentehuis te koop. Informeer daarvoor bij de gemeente waar je staat ingeschreven. 

Het CBR zal de Gezondheidsverklaring beoordelen en als reactie hierop een of meerdere keuringsverslagen opsturen naar het huisadres. Afhankelijk van de medische situatie ontvang je één of meerdere keuringsverslagen, bijvoorbeeld voor hart-en vaatziekten, epilepsie, enzovoorts. Vervolgens ga je met het keuringsverslag(en) naar de afspraak bij RijbewijskeuringsArts.nl, tenzij je naar een specialist moet. Lees de brieven van het CBR goed door of stel je vraag via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl. RijbewijskeuringsArts.nl rekent één tarief af, ongeacht het aantal keuringsverslagen.

Problemen bij het invullen van de gezondheidsverklaring?

Het aanvragen van een gezondheidsverklaring kan een lastig proces zijn. Een van de meest voorkomende problemen die mensen tegenkomen, is het feit dat het CBR specifieke informatie van jou vereist om de gezondheidsverklaring in te kunnen vullen. Dit kan variëren van medische aandoeningen die je nog niet goed begrijpt en die nog niet behandeld worden, of gebeurtenissen van vroeger waarover je mogelijk niet meer zoveel weet. Zorg er daarom voor dat je alle informatie verzamelt die je nodig hebt om de gezondheidsverklaring zo volledig mogelijk en juist in te kunnen vullen.

We raden je aan om van tevoren je behandelend arts (huisarts en/of specialist) te raadplegen en een overzicht aan te vragen van jouw gezondheidstoestand. Bewaar dit medisch overzicht/journaal van de huisarts digitaal of uitgeprint.  

Vanuit de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) wordt aangeraden de medische keuring door een onafhankelijke arts, niet zijnde uw huisarts en/of behandelaar, uit te laten voeren. Via Vierstroom Ledenservice kan je terecht bij RijbewijskeuringsArts.nl. Zij werken met BIG-geregistreerde artsen die je op verschillende locaties in de buurt kunnen keuren.

Bij het invullen van de gezondheidsverklaring is het belangrijk om alert te zijn op mogelijke oplichting. Gebruik daarom alleen de officiële website van het CBR (www.cbr.nl) om de gezondheidsverklaring in te vullen en te betalen. 

Neem de tijd: houd rekening met een reactietijd tot 4 weken van het CBR na het invullen van de gezondheidsverklaring.  

De vervolgstappen na de Gezondheidsverklaring 

Het CBR zal het door de RijbewijskeuringsArts ingevulde Keuringsverslag beoordelen op basis van de door jou aan de RijbewijskeuringsArts verstrekte informatie en op basis van de waarnemingen/bevindingen en metingen van de RijbewijskeuringsArts tijdens de keuringsafspraak. Indien nodig kan het CBR na jouw keuring aan RijbewijskeuringsArts om aanvullende medische informatie vragen. Deze schriftelijke aanvullende vragen handelt een arts van RijbewijskeuringsArts middels een gratis telefonisch consult met je af.  Het kan ook voorkomen dat het CBR je doorverwijst naar een specialist, bijvoorbeeld een cardioloog, psychiater, internist.  Dit kan het geval zijn direct na ontvangst van de gezondheidsverklaring of nadat de keuring bij de RijbewijskeuringsArts heeft plaatsgevonden. De medisch adviseur van het CBR zal middels al deze informatie uiteindelijk een besluit nemen over jouw rijgeschiktheid, na toetsing aan de Regeling eisen geschiktheid 2000. Als het CBR oordeelt dat je rijgeschikt bent, kan je het rijbewijs aanvragen of verlengen bij het gemeentehuis. Je ontvangt hierover bericht van het CBR per post of digitaal. 

Hoe lang is een keuringsuitslag geldig?

De keuringsuitslag is één jaar geldig en er staat in voor hoeveel jaar je het rijbewijs kan verlengen: één (1), drie (3) of vijf (5) jaar.  Aan de hand van de medische situatie is je rijbewijs één, drie, of vijf jaar geldig. Je kunt opnieuw een Gezondheidsverklaring indienen als er wijzigingen zijn in de gezondheid.

(Bron: Rijbewijskeuringsarts.nl)

Ontzorgt

Hoe werkt de rijbewijskeuring?

Als je ouder bent dan 75 jaar, moet je gekeurd worden om het rijbewijs te kunnen verlengen. Via Vierstroom kunnen leden hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts.nl. Lees hier hoe procedure de rijbewijskeuring werkt.