Vierstroom helpt u om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Met persoonlijke aandacht voor uw behoeften en wensen. Daarom zijn we benieuwd naar uw kijk op zelfstandig wonen en functioneren. Uw wensen en tips. De cliëntenraad helpt u en ons daarbij. Het is een onafhankelijk orgaan dat het management van Vierstroom adviseert over de zorgverlening aan cliënten.

De cliëntenraad brengt gevraagd, maar ook ongevraagd advies uit aan het management. Om goed contact te houden met cliënten legt de cliëntenraad jaarlijks zo’n 80 huisbezoeken af, waarbij cliënten worden gevraagd naar hun ervaringen en wensen. Ieder jaar leveren deze huisbezoeken weer veel waardevolle informatie op. Op basis hiervan gaan ze in gesprek met het management en worden afspraken gemaakt over de wijze waarop verbetering kan worden bereikt. De cliëntenraad houdt altijd het belang van alle cliënten in het oog. Het gaat dus niet om individuele klachten of opmerkingen.

Heeft u vragen? Of wilt u nadere informatie over de cliëntenraad? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar Milene du Burck via milene.duburck@fundis.nl.

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt