Vierstroom Zorg Thuis, Hulp Thuis, Verpleeg Thuis en Ledenservice vormen samen Vierstroom, dat onderdeel is van Fundis.

Fundis neemt deel in verschillende ondernemingen, soms alleen, soms met partners. Elk bedrijf is actief op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Van thuiszorg tot persoonlijke alarmering, van welzijn tot diëtetiek en van verpleeghuiszorg tot huishoudelijke hulp. Fundis ontwikkelt, faciliteert en realiseert vernieuwing van de zorg. Nieuwe producten en diensten voor onze cliënten, nieuwe verdienmodellen als de verzorgingsstaat het niet meer betaalt en ook een vernieuwende filosofie over de aansturing van onze eigen organisatie. Fundis fungeert als strategische holding voor zo’n twintig bedrijven, vier daarvan vormen samen het merk Vierstroom. De ondernemingen van Fundis geven de zorg van de toekomst vorm. Samen met partners, overheid en wetenschap. Van zorgen voor naar zorgen dat.

Meer weten? Lees meer over Fundis.

Bekijk het bestuursverslag 2021 van Vierstroom Zorg Thuis.

Bekijk het bestuursverslag 2021 van Vierstroom Verpleeg Thuis.

Bekijk het bestuursverslag 2020 van Vierstroom Hulp Thuis.

Verantwoording

Als zorgorganisatie leggen wij jaarlijks verantwoording af over onze prestaties en laten wij zien hoe wij publiek geld besteden.

Bekijk hier de kostenverantwoording Vierstroom Hulp Thuis.

Bekijk hier de kostenverantwoording Vierstroom Ledenservice (Stichting Contribuanten Vierstroom)

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt