Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt wanneer er geen genezing van een aandoening meer mogelijk is of bij ernstige kwetsbaarheid. Er wordt vaak gedacht dat palliatieve zorg alleen voor de laatste weken van het leven is.

 

De palliatieve fase begint als genezing niet (meer) mogelijk is of als het levenseinde door kwetsbaarheid in zicht komt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan kanker, dementie, COPD of hartfalen. Met deze ziekten kun je nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven.

 

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van u en uw naasten. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op het behouden van de kwaliteit van leven. Er is aandacht voor het welbevinden om de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie. Uw wensen, waarden en behoeften staan bij palliatieve zorg centraal.

 

Terminale zorg

Dit is de zorg voor mensen waarbij het overlijden op korte termijn wordt verwacht. Denk aan dagen tot weken, tot maximaal enkele maanden. Terminale zorg richt zich op een goede kwaliteit van sterven.

 

"Palliatieve zorg is leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven (Cicely Saunders)"

Wat bieden wij/kunnen wij bieden tijdens de palliatieve en terminale zorg?

 

Palliatieve zorg

Vierstroom Zorg Thuis biedt naast de basiszorg ook palliatieve thuiszorg. Deze zorg bieden wij thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving en is gericht op mensen die thuis willen blijven wonen tot het einde van hun leven, of tot een opname in een hospice of instelling. Palliatieve zorg is gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven door het voorkomen en/of verminderen van klachten. Kwaliteit van leven is wat u belangrijk vindt in het leven en wat u nodig heeft. Bij palliatieve zorg wordt gekeken naar het welbevinden op verschillende gebieden; lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel.

 

  • Lichamelijke zorg: het voorkomen en/of verminderen van lichamelijke klachten.
  • Psychologische zorg: het voorkomen en/of verminderen van geestelijke klachten, zoals angst, somberheid en verdriet.
  • Sociale zorg: hulp bij problemen met de mensen om je heen en bij het verwerken van veranderingen op het gebied van afhankelijkheid, werk, etc.
  • Zorg bij zingeving: hulp bij levensvragen zoals ‘wat vind ik belangrijk in mijn leven'?  

 

De zorg die Vierstroom Zorg Thuis biedt kan bestaan uit; hulp bij persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg en begeleiding door een verzorgende en/of verpleegkundige. Daarnaast kunnen wij voorlichting geven over de mogelijkheden van aanvullende zorg door andere zorgverleners(hulpverleners/professionals) en ondersteunen bij het aanvragen hiervan.
Daarnaast werken wij ook samen met anderen die bij uw situatie betrokken zijn zoals: uw huisarts, de apotheek, familie, mantelzorg of vrijwilligers. Een goede samenwerking is in de palliatieve fase essentieel.

 

Informatief verpleegkundig huisbezoek

Bij Vierstroom Zorg Thuis hebben wij getrainde collega's voor het informatief verpleegkundig huisbezoek. Dit bezoek is bedoeld om de vragen die bij u spelen met u langs te lopen. De (wijk)verpleegkundige gaat met u in gesprek over wat voor u belangrijk is. De (wijk)verpleegkundige kan meedenken over hoe u en uw naasten ondersteund kunnen worden. Uw huisarts of behandelend specialist is altijd uw eerste aanspreekpunt.

 

Terminale zorg

Deze zorg staat in het teken van (het voorbereiden op) het sterven. Vierstroom Zorg thuis streeft ervaar om uw laatste levensfase te laten verlopen volgens uw eigen wensen en behoeften.
In deze fase is het mogelijk om extra zorg in te zetten zoals nachtzorg van PlusZorg. Voor meer informatie klik hier.

 

Nazorg

Een paar weken na het overlijden van uw dierbare zullen wordt er, indien gewenst, contact met u opgenomen om te vragen of u behoefte heeft aan een gesprek. Dit gesprek kan u helpen om het verlies beter te verwerken en je gesteund te voelen. Tijdens dit gesprek kan er gevraagd worden hoe het met u en andere nabestaanden gaat, hoe u terugkijkt op de periode van ziekte en sterven van u naasten, hoe u terugkijkt op de zorg en of u genoeg steun krijgt vanuit de omgeving. Indien extra ondersteuning gewenst is kan de (wijk)verpleegkundige u voorzien van informatie.

 

Contact en aanvragen

Wilt u palliatieve zorg ontvangen? Voor verpleegkundige zorg heeft u een indicatie voor wijkverpleging nodig. De wijkverpleegkundige kan vrijblijvend bij u langskomen om uw situatie te bespreken. Een gesprek aanvragen is vrijblijvend, hiervoor is geen verwijsbrief nodig.