Schoonhoven

Wijkteam

Zo lang mogelijk fijn en zelfstandig blijven wonen is de wens van velen. Wijkteam Schoonhoven helpt u om dat mogelijk te maken. Met passende zorg staan we snel en vakkundig voor u klaar. Uw zelfstandigheid en persoonlijke situatie zijn daarbij het uitgangspunt. Wij helpen u tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, of voor langere tijd. We hebben veel ervaring en goede contacten met huisartsen, apothekers en andere zorgverleners in uw buurt.

Schoonhoven

Telefonisch bereikbaar op: 088 - 0900 429

De wijkverpleegkundige: Susanne Stam

Sinds 2002 ben ik werkzaam in de wijkverpleging en sinds 1 maart 2015 in Schoonhoven, de Zilverstad. Het werken in de wijk is afwisselend, uitdagend en tussen de bezoeken door ook nog even lekker buiten. Naast het samenwerken in teamverband, het netwerken met andere partijen en het inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, biedt het werken in de wijk mij vooral kleur door prachtige ervaringen. Achter elke voordeur schuilt een ander verhaal, ieder mens met zijn of haar eigen persoonlijke karakter en leefstijl. Dat vind ik er zo mooi aan. Graag tot ziens of horens op 06 - 11374775 of per mail op wijkvp.schoonhoven@vierstroomzorgthuis.nl

Susanne